บทความต่างๆนี้เป็นบทความที่ได้รวบรวมประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาของผม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเพื่อนๆชาว HR. และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแสดงความคิดและร่วมแชร์สิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนๆในการนำไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นแนวทางในการบริหารงาน ต่อไป บทความดังกล่าวจึงเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ กับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยน ถกปัญหา และหาทางออกทางปัญญา

จึงขอเชิญเพื่อนๆ และพี่น้องทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับ

กฤตพลลภ์

บทความต่างๆที่น่าสนใจ โดยท่านวิทยากร และอาจารย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เข้าอบรม และผู้อ่านทั่วไป