หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
อบรมหัวหน้างาน จองด่วน!! จำนวนจำกัด สมาชิกลดอีกเหลือเพียง 500 บาท เท่านั้น   67 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
10 ขั้นตอนเพื่อก้าวเข้าสู่หัวหน้างาน 53 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 / 2017    70 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
ช่างไฟฟ้าควรทราบ!! ตารางการทดสอบสำหรับช่างไฟฟ้า ปี 2560/2017 ตามกฎหมายบังคับล่าสุด!!   61 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก   66 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
19 วิธีดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 49 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2559
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! เพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2560 กับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 83 topprotpd@yahoo.com 15 ธ.ค 2559
รับจัดอบรมเขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา   73 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด ประจำปี 2560/2017 จองได้ที่นี่!!   78 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรแนะนำ ประจำปี 2560/2017 ด้านการบริหาทรัพยากรมนุษย์ จองด่วน!!   85 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
โปรแกรมการอบรม ประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 84 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจ ประจำปี 2017/2560 จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี   62 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
หลักสูตรที่น่าสนใจ ประจำปี 2560 /2017 ด้านการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์   90 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รีบสมัครก่อนใคร!!   47 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ!!! แนะนำหลักสูตรอบรมประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) 64 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
เปิดก่อนใคร!!! หลักสูตรอบรมประจำปี 2560/2017 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR 63 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
++ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน +++ จป. เจ้าหน้าความปลอดภัยๆ   75 topprotpd@yahoo.com 03 พ.ย 2559
แนะนำหลักสูตรอบรมและสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม   83 topprotpd@yahoo.com 03 ต.ค 2559
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และการทำงานบนที่สูง 121 topprotpd@yahoo.com 03 ต.ค 2559
หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับผู้จัดการ (Phychology Management for Manager)   86 topprotpd@yahoo.com 23 ก.ย 2559