หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต รีบๆๆจอง   8 topprotpd@yahoo.com 10 ต.ค 2560
หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่กทม-บางนา จองด่วนๆๆ    11 topprotpd@yahoo.com 10 ต.ค 2560
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( รีบจองด่วน!! )   20 topprotpd@yahoo.com 29 ก.ย 2560
อบรมหัวหน้างาน จองด่วน!! จำนวนจำกัด สมาชิกลดอีกเหลือเพียง 500 บาท เท่านั้น   91 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
10 ขั้นตอนเพื่อก้าวเข้าสู่หัวหน้างาน 69 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 / 2017    96 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
ช่างไฟฟ้าควรทราบ!! ตารางการทดสอบสำหรับช่างไฟฟ้า ปี 2560/2017 ตามกฎหมายบังคับล่าสุด!!   90 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก   85 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
19 วิธีดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 61 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2559
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! เพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2560 กับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 103 topprotpd@yahoo.com 15 ธ.ค 2559
รับจัดอบรมเขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา   129 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด ประจำปี 2560/2017 จองได้ที่นี่!!   99 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรแนะนำ ประจำปี 2560/2017 ด้านการบริหาทรัพยากรมนุษย์ จองด่วน!!   106 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
โปรแกรมการอบรม ประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 102 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจ ประจำปี 2017/2560 จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี   73 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
หลักสูตรที่น่าสนใจ ประจำปี 2560 /2017 ด้านการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์   104 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รีบสมัครก่อนใคร!!   56 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ!!! แนะนำหลักสูตรอบรมประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) 79 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
เปิดก่อนใคร!!! หลักสูตรอบรมประจำปี 2560/2017 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR 80 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
++ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน +++ จป. เจ้าหน้าความปลอดภัยๆ   85 topprotpd@yahoo.com 03 พ.ย 2559