หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตร 9 ทักษะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ 2564   315 topprotpd@yahoo.com 25 ก.ค 2562
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ที่ทุกบริษัทต้องอบรม (Risk Management) 287 topprotpd@yahoo.com 25 ก.ค 2562
แนะนำ หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ,หลักสูตร HR , มาตรฐาน ISO ประจำปี 2563   590 topprotpd@yahoo.com 25 พ.ค 2561
ตารางฝึกอบรม ปี 2563 จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ. และหลักสูตรใหม่ๆที่น่าสนใจ   803 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต รีบๆๆจอง   536 topprotpd@yahoo.com 10 ต.ค 2560
หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่กทม-บางนา จองด่วนๆๆ    544 topprotpd@yahoo.com 10 ต.ค 2560
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( รีบจองด่วน!! )   610 topprotpd@yahoo.com 29 ก.ย 2560
อบรมหัวหน้างาน จองด่วน!! จำนวนจำกัด สมาชิกลดอีกเหลือเพียง 500 บาท เท่านั้น   719 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
9 ทักษะก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ปี 2563   532 topprotpd@yahoo.com 19 เม.ษ 2560
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 / 2020    688 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
ช่างไฟฟ้าควรทราบ!! ตารางการทดสอบสำหรับช่างไฟฟ้า ปี 2563/2020 ตามกฎหมายบังคับล่าสุด!!   706 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2560
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก   592 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
19 วิธีดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 572 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2559
แนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุด!! เพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2560 กับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 556 topprotpd@yahoo.com 15 ธ.ค 2559
รับจัดอบรมเขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา   638 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด ประจำปี 2560/2017 จองได้ที่นี่!!   642 topprotpd@yahoo.com 09 ธ.ค 2559
หลักสูตรแนะนำ ประจำปี 2560/2017 ด้านการบริหาทรัพยากรมนุษย์ จองด่วน!!   588 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
โปรแกรมการอบรม ประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 631 topprotpd@yahoo.com 08 ธ.ค 2559
หลักสูตรด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจ ประจำปี 2017/2560 จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี   623 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559
หลักสูตรที่น่าสนใจ ประจำปี 2560 /2017 ด้านการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์   653 topprotpd@yahoo.com 22 พ.ย 2559