• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ส.ค 2560 QC-0704 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
21 ส.ค 2560 QC-0106 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ส.ค 2560 ST-0703 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
21 ส.ค 2560 QC-0404 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
22 ส.ค 2560 QC-0505 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
22 ส.ค 2560 ST-0704 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
23 ส.ค 2560 ST-0403 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวเทคนิค (จป.เทคนิค) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ส.ค 2560 ST-0404 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ส.ค 2560 QC-0204 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
24 ส.ค 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ส.ค 2560 QC-0205 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
28 ส.ค 2560 QC-0606 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
28 ส.ค 2560 QC-0606 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบABC(ABC System for Warehouse Management ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
28 ส.ค 2560 QC-0307 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 382 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 132 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 149 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 99 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 148 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 144 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1549 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 777 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1060 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 320 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 652 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1276 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 438 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 1382 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558