• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 มิ.ย 2561 หลักสูตร - การบริหารจัดการและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลําพูน
25 มิ.ย 2561 1400010 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Thailand 4.0 (Human Resource Management and Development under Thailand 4.0) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 มิ.ย 2561 1900017 - เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work life Balance) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 มิ.ย 2561 1900002 - กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Strategic Human Resource Management Approaches to Environmental Change) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 มิ.ย 2561 1900017 - เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน(Work life Balance) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
26 มิ.ย 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 มิ.ย 2561 1900021 - ปรับ Mindset ปลุก Passion เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน (Adjust Mindest and Weak Passion Tips for creating success) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 มิ.ย 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
26 มิ.ย 2561 2000015 - การเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น ( KAIZEN) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
26 มิ.ย 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
26 มิ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Skills Committee QCC Activity) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 มิ.ย 2561 6000003 - เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ (New) (Cost Reduclion Kehrie in Logistics) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 มิ.ย 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
27 มิ.ย 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 328 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 2982 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 348 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 406 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 237 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 335 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 454 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2210 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1317 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1261 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 452 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 927 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1699 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 604 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558