• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
18 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ก.ค 2562 1900052 - การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคสำหรับ Line Management & Supervisor HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ก.ค 2562 1900065 - การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ ( Zero error payroll ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ก.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
18 ก.ค 2562 2000037 - การผลิตแบบทันเวลา ( Just in time ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ก.ค 2562 3000035 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 ( Requirements ISO 9001:2015 ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ก.ค 2562 1900066 - การจัดทาํ KPIs เพอืพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( KPIs for Human Resources Development ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ก.ค 2562 7000022 - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Crane Rigger and Crane Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ก.ค 2562 2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ( Toyota Production System: TPS ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) ภัตตาคาร ป๊อปอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
22 ก.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
22 ก.ค 2562 1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบคุลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ก.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) ภัตตาคาร ป๊อปอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 949 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3645 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 530 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 664 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 423 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 508 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 690 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2684 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1749 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1489 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 628 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1176 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2061 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 814 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558