• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
27 มิ.ย 2559 TPD-0215 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Crane Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 มิ.ย 2559 TPD-0214 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (Signal Man and Rigger of Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 มิ.ย 2559 TPD-0211 หลักสูตร : ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT (Train the Trainer of KYT Activity) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 มิ.ย 2559 TPD-0309 หลักสูตร : การเพิ่มมประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต(The Increase of Efficiency and Effectiveness in Production) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 มิ.ย 2559 tpd-0504 การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 มิ.ย 2559 TPD-0202 หลักสูตร : เจ้าหน้าความปลอดภันในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
30 มิ.ย 2559 TPD-0503 หลักสูตร : การจัดทํา Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ(Professional Presentation Powerpoint) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.ค 2559 TPD-0401 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Transportation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.ค 2559 TPD-0101 หลักสูตร : การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2559 TPD-0220 หลักสูตร : การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า : Electrical Equipment Check and Maintenance HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ก.ค 2559 TPD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับผู้จัดการ (Phychology Management for Manager) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.ค 2559 TPD-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
05 ก.ค 2559 TPD-0308 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.ค 2559 TPD-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 215 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 138 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 717 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 194 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 372 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 787 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 280 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 642 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 390 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 540 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 524 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 406 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3232 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 315 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558