• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
09 ก.พ 2559 TPD-0203 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับเทคนิค โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
10 ก.พ 2559 TPD-0203 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ( Safety officer at Technique level ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ก.พ 2559 หลักสูตรอบรม"ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skill for a Modern Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ก.พ 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
10 ก.พ 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
10 ก.พ 2559 TPD-0117 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labour Law for Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ก.พ 2559 TPD-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
11 ก.พ 2559 TPD-0119 หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Negotiation for Purchasing and Outsourcing) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ก.พ 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
12 ก.พ 2559 TPD-0124 หลักสูตร : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : Effective Purchasing HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 ก.พ 2559 TPD-0208 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ก.พ 2559 TPD-0127 หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Positive Thinking for Working ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.พ 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วังน้อย จ.อยุธยา
16 ก.พ 2559 TPD-0204-หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วังน้อย จ.อยุธยา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 0 | 22 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 19 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 520 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 111 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 251 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 623 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 203 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 464 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 262 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 397 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 389 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 270 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 2279 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 214 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558