• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
25 ม.ค 2562 6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO (Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ม.ค 2562 5000008 - การเจาะตลาด AEC ประเทศลาวแบบประสบการณ์จริง (Focus AEC : Laos PDR Market ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ม.ค 2562 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for working at Height) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ม.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
29 ม.ค 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ม.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ม.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
29 ม.ค 2562 1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หวัหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills for LeadershipProfessional ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
30 ม.ค 2562 3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ( Requirements and application of occupational health and safety management systems (ISO 45001:2018) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 2562 1900044 - ภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทีม ( Leadership and Teamwork for efficiently ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
30 ม.ค 2562 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ม.ค 2562 5000009 - การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชาแบบประสบการณ์จริง (Focus AEC : Cambodia Market) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 698 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3450 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 446 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 568 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 336 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 429 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 604 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2505 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1594 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1377 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 542 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1077 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1921 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 725 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558