• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
23 ส.ค 2561 1300004 - New Trend …. กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Cyberworlds (New Trend the evaluation of performance cyberworlds) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 4000029 - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 3000003 - ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements ISO 9001:2015) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ส.ค 2561 1900013 - บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HR Business Partner (HRBP)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ส.ค 2561 4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ (New) (Safety Electrical System Inspection in Company) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ส.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย
24 ส.ค 2561 1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ส.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย
24 ส.ค 2561 4000014 - จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety awareness in the workplace) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
27 ส.ค 2561 1600007 - ภาวะผู้นำ (Leadership) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000018 - การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยกิจกรรม 5ส (Reduct cost and Productivity by 5S) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2561 2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
27 ส.ค 2561 1900011 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบวก HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 428 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3138 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 375 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 462 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 264 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 357 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 520 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2284 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1424 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1296 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 478 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 962 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1754 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 632 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558