• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
05 มี.ค 2564 3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 มี.ค 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
05 มี.ค 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
05 มี.ค 2564 1900092 - การนําเสนออย่างมืออาชีพ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 มี.ค 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
08 มี.ค 2564 4000031 - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มี.ค 2564 3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 มี.ค 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
08 มี.ค 2564 1700012 - การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 มี.ค 2564 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 มี.ค 2564 1900093 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 มี.ค 2564 1900106 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
10 มี.ค 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
10 มี.ค 2564 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 324 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1547 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4208 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1376 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1054 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 756 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 956 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1107 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3244 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2466 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1881 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 962 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1605 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2566 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558