• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
20 มี.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลําพูน
20 มี.ค 2561 1700003 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ หัวหน้างาน (HR for Non HR. For Supervisor) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
20 มี.ค 2561 1900006 - 9 ขั้นการทำ CSR-in process Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
20 มี.ค 2561 5000004 - การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Servive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 มี.ค 2561 3000001 - ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 Ver. 2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
20 มี.ค 2561 1500001 - การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์สู่ความยั่งยืน (Labor Relations Management for Sustainability) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2561 1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)(Financial Statement Analysis for non finance) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2561 5000003 - เทคนิคการสื่อสารการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ (Communication Techniques to Handle customer Complaints) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มี.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 มี.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 มี.ค 2561 3000010 - เทคนิคการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint Corrective and Preventive Action technique) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 มี.ค 2561 4000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of working Scaffolding) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 166 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 2656 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 277 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 344 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 195 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 265 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 343 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2032 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1162 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1203 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 407 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 834 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1540 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 549 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558