• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 เม.ษ 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
19 เม.ษ 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
19 เม.ษ 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
19 เม.ษ 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
19 เม.ษ 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
19 เม.ษ 2564 1900104 - ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 เม.ษ 2564 1900123 - The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 เม.ษ 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
20 เม.ษ 2564 3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 เม.ษ 2564 7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 เม.ษ 2564 1900090 - การทำงานเป็นทีม ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 เม.ษ 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
21 เม.ษ 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
21 เม.ษ 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 341 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1568 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4247 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1395 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1094 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 772 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 985 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1128 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3277 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2498 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1909 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 979 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1627 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2602 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558