• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
27 พ.ค 2562 1600001 - Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ ( Coaching HR. to HR. professional ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 พ.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
27 พ.ค 2562 5000001 - การบริการด้วยใจ (Service Mind) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 พ.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
27 พ.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ค 2562 1900069 - เทคนิคการสือสารสไตล์ญีปุ่น แบบ Ho Ren So ( Ho Ren So Communication Technique Japanese Style ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 พ.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 พ.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 พ.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 พ.ค 2562 1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี) ( Financial Statement Analysis for non finance ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 พ.ค 2562 1900007 - เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการทาํงานร่วมกันของ GEN. XYZC. ( Techniques to create a culture of collaboration GEN. XYZC ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มิ.ย 2562 5000003 - เทคนิคการสือสารการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ (Communication Techniques to Handle customer Complaints) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
03 มิ.ย 2562 4000031 - ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีสารเคมี ( Safety of chemicals work ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 873 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3584 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 500 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 633 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 391 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 480 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 663 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2616 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1698 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1455 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 597 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1140 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2011 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 785 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558