• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 พ.ย 2560 QC-0205 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 พ.ย 2560 QC-0106 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 พ.ย 2560 ST-0113 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ( Over Head Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0501 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0502 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5ส.แบบ AI(5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0202 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
28 พ.ย 2560 ST-0603 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
29 พ.ย 2560 ST-0604 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
29 พ.ย 2560 ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
29 พ.ย 2560 ST-0507 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
30 พ.ย 2560 QC-0606 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบABC(ABC System for Warehouse Management ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
30 พ.ย 2560 QC-0309 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
30 พ.ย 2560  QC-0104 หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management for Efficiency Working) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 พ.ย 2560 QC-0606 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 23 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 1525 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 174 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 269 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 133 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 183 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 218 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1773 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1002 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1155 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 367 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 771 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1366 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 487 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558