• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ต.ค 2560 เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ต.ค 2560 ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
18 ต.ค 2560 QC-0508 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC(ABC System for Warehouse Management) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 ต.ค 2560 ST-0404 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
19 ต.ค 2560 ST-0202 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
19 ต.ค 2560 QC-0503 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 ต.ค 2560 ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
19 ต.ค 2560 หลักสูตร Code of conduct สำหรับระดับผู้บริหาร Amari Boulevard Bangkok (BTS นานา)
19 ต.ค 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ต.ค 2560 HRD-0125 หลักสูตร : ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง (Leading in a complex world with a true teamwork) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2560 ST-0704 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
24 ต.ค 2560 ST-0506 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
24 ต.ค 2560 ST0105 หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2560 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 949 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 157 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 228 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 118 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 166 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 195 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1688 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 930 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1118 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 344 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 746 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1333 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 462 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 1516 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558