• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ก.ย 2564 1900102 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ก.ย 2564 1900119 - การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ก.ย 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
22 ก.ย 2564 1900103 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ก.ย 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
22 ก.ย 2564 1900120 - เทคนิคการสอนและแนะนำ Teach - Train - Coach - Suggest ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 ก.ย 2564 3000041 - การตรวจติดตามภายใน( internal Audit) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 ก.ย 2564 1900121 - การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
24 ก.ย 2564 1900104 - ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
24 ก.ย 2564 1900122 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
27 ก.ย 2564 1900123 - The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
27 ก.ย 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
27 ก.ย 2564 7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.ย 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 429 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1680 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4401 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1513 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1255 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 861 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 1132 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1313 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3424 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2709 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 2044 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 1113 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1733 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2777 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558