• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
01 มิ.ย 2563 2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2563 1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นํา HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2563 7000002-ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
02 มิ.ย 2563 1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
02 มิ.ย 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
02 มิ.ย 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น
02 มิ.ย 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมมาลิน โฮเทล จ.สุราษฎร์ธานี
02 มิ.ย 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น
02 มิ.ย 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมมาลิน โฮเทล จ.สุราษฎร์ธานี
03 มิ.ย 2563 1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มิ.ย 2563 7000001-อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มิ.ย 2563 7000017-ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 139 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1274 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3944 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 935 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 838 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 565 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 701 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 832 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2963 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2152 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1678 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 752 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1377 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2322 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558