• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
07 ต.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะฯ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing to Become Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Planing and Training Need Analysis for Human Resource Development)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ต.ค 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ต.ค 2558 หลักสูตร การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร? ให้ลูกน้องยอมรับ (Performance Appraisal Techniques)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ต.ค 2558 หลักสูตร "ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ต.ค 2558 หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรฐานการบัญชี การบัญชีและภาษีอากรสำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ต.ค 2558 ลักสูตรอบรม "ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skill for a Modern Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ต.ค 2558 หลักสูตร "การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ต.ค 2558 หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบสมานฉันท์ (Reconciliation of Labour Relation Management)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ต.ค 2558 หลักสูตรอบรม "สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 0 | 64 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 37 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 131 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 298 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 99 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 220 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 1 | 122 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 233 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 190 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 121 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 1 | 988 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 136 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 133 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 95 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558