• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม( Training & HRD. Officer) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA ( Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
18 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD. Officer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA ( Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ม.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA (Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 1100003 - Trick!! การออกแบบ และการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล ( Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ม.ค 2561 1100003 - Trick!! การออกแบบ และการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล ( Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม( Training & HRD. Officer) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 2561 2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 way&8D&5G (Problem analysis techniques) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ม.ค 2561 1600004 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 1 (สามารถเป็นผู้สอนภายในหน่วนงาน On-the-job Training) Train the trainer level 1 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 81 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 2223 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 198 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 303 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 148 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 201 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 281 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1880 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1064 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1175 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 379 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 794 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1439 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 520 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558