E-mail  Password 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-358-676 ,038-776-242
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 ก.ย 2557 หลักสูตรอบรม "การรับรู้รายได้และรายจ่ายในทางบัญชีและภาษีตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
25 ก.ย 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
26 ก.ย 2557 หลักสูตรอบรม "การบัญชีกับสัญญาเช่า" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
26 ก.ย 2557 หลักสูตร "หัวหน้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR for Non HR)" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
29 ก.ย 2557 หลักสูตร"คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
02 ต.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" Bangna Tonwer (บางนา)
06 ต.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
09 ต.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
10 ต.ค 2557 หลักสูตรอบรม " การวางแผนงาน (Planing Management) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ " ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
16 ต.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร" Bangna Tonwer (บางนา)
17 ต.ค 2557 หลักสูตรอบรม " ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ (Leadership & Problem Solving and Decision Marking Program For Supervisor " ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
17 ต.ค 2557 หลักสูตรอบรม "การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพและสรรพากรยอมรับ" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
21 ต.ค 2557 หลักสูตร"คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
22 ต.ค 2557 หลักสูตรอบรม " การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร สุ่ความเป็นเลิศ " ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
รายการ ชม | คอมเมนต์ ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” 2557/2558 0 | 8 topprotpd@yahoo.com 08 ก.ย 2557
แผนการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานในปี 2558/2559 0 | 12 topprotpd@yahoo.com 06 ก.ย 2557
หลักสููตร จป. บริหาร 2 | 74 topprotpd@yahoo.com 01 ก.ค 2557
เริ่มต้นทีจิตสำนึกที่ดี แล้วทำให้ชีวีสบาย 0 | 63 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
ใคร ๆ ก็อยากได้พนักงานที่มีจิตสำนึกรักองค์กรต่อองค์กร 0 | 60 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
เป็นหัวหน้างานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ 4 | 85 topprotpd@yahoo.com 27 พ.ค 2557
หลักสูตร ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556/2557, 2014 8 | 266 topprotpd@yahoo.com 18 ธ.ค 2556
วิทยากร หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ ผู้นำสร้างได้ การพัฒนาภาวะผู้นำระดับหัวหน้างานอย่างไรให 1 | 201 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2556
หลักสูตร "เทคนิค การวางแผนพัฒนาองกรค์ ในยุค AEC " (รุ่นที่ 1 ปี 2557/2558) 0 | 149 topprotpd@yahoo.com 07 ก.ย 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่นพิเศษ ปี 2556/2557) 1 | 367 topprotpd@yahoo.com 29 ส.ค 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่น 3 ปี 2556/2557) 0 | 188 topprotpd@yahoo.com 16 ส.ค 2556
หลักสูตรอบรมบัญชี CPD ปี 2556 (2013/2014) 0 | 285 topprotpd@yahoo.com 15 มิ.ย 2556
หลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน” ปี 2556/2557 6 | 726 topprotpd@yahoo.com 17 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมปั้นจั่นเครน ตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2555/2556 1 | 472 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2556