• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
01 มี.ค 2560 QC-0603 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
01 มี.ค 2560 QC-0304 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
02 มี.ค 2560 ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
03 มี.ค 2560 HRD-0105 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานยุค 4.0 (Preparing to Become Supervisor Modern 4.0) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 มี.ค 2560 HRD-0112 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labor Law for Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มี.ค 2560 HRD-0114 หลักสูตร : เทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Professional Technic for Sales to Manage complaint) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มี.ค 2560 ST-0607 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
07 มี.ค 2560 HRD-0106 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มี.ค 2560 ST-0307 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
08 มี.ค 2560 HRD-0116 ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร (5S & KAIZEN for Organization Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มี.ค 2560 QC-0408 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
08 มี.ค 2560 HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 มี.ค 2560 QC-0708 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
09 มี.ค 2560 ST-0402 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวบริหาร (จป.บริหาร) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 11 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 7 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 6 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 14 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 23 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 869 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 388 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 914 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 249 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 492 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 981 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 355 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 911 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 508 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558