E-mail  Password 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-358-676 ,038-776-242
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
30 ก.ค 2557 หลักสูตรอบรม “ร้อยเรื่อง หลากประเด็น เค้นปัญหา ภาษีอากร” จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ
31 ก.ค 2557 หลักสูตรอบรม "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ชลบุรี)
01 ส.ค 2557 หลักสูตร "การบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ" พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ชลบุรี)
07 ส.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค (กรุงเทพฯ)
07 ส.ค 2557 การบริหารจัดการและการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ชลบุรี)
07 ส.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
13 ส.ค 2557 หลักสูตร "การจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ประทับใจ" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
14 ส.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร" โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค (กรุงเทพฯ)
14 ส.ค 2557 หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
20 ส.ค 2557 หลักสูตรอบรม "The Revenue Code for AEC เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับกฎหมายภาษีสรรพากรของไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ชลบุรี)
21 ส.ค 2557 หลักสูตร"คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
21 ส.ค 2557 หลักสูตร " บทบาทหน้าที่่หัวหน้างาน " ร.ร.ชล อินเตอร์ ชลบุรี
21 ส.ค 2557 หลักสูตรอบรม "Effective Tax Planning Project การจัดทำโครงการวางแผนภาษี ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์" จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ
21 ส.ค 2557 หลักสูตร"คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค (กรุงเทพฯ)
รายการ ชม | คอมเมนต์ ผู้สอบถาม วันที่
หลักสููตร จป. บริหาร 2 | 41 topprotpd@yahoo.com 01 ก.ค 2557
เริ่มต้นทีจิตสำนึกที่ดี แล้วทำให้ชีวีสบาย 0 | 42 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
ใคร ๆ ก็อยากได้พนักงานที่มีจิตสำนึกรักองค์กรต่อองค์กร 0 | 36 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
เป็นหัวหน้างานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ 4 | 63 topprotpd@yahoo.com 27 พ.ค 2557
หลักสูตร ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556/2557, 2014 8 | 229 topprotpd@yahoo.com 18 ธ.ค 2556
วิทยากร หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ ผู้นำสร้างได้ การพัฒนาภาวะผู้นำระดับหัวหน้างานอย่างไรให 1 | 181 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2556
หลักสูตร "เทคนิค การวางแผนพัฒนาองกรค์ ในยุค AEC " (รุ่นที่ 1 ปี 2557/2558) 0 | 138 topprotpd@yahoo.com 07 ก.ย 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่นพิเศษ ปี 2556/2557) 1 | 340 topprotpd@yahoo.com 29 ส.ค 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่น 3 ปี 2556/2557) 0 | 170 topprotpd@yahoo.com 16 ส.ค 2556
หลักสูตรอบรมบัญชี CPD ปี 2556 (2013/2014) 0 | 265 topprotpd@yahoo.com 15 มิ.ย 2556
หลักสูตร “บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน” ปี 2556/2557 6 | 658 topprotpd@yahoo.com 17 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมปั้นจั่นเครน ตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2555/2556 1 | 443 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2556
อบรมหลักสูตร ผู้ทำบัญชี CPD ประจำปี 2555/2556 ออกแล้วครับ ดูรายละเอียดตามแนบครับ และเป็นหลักสูตรใหม่ 1 | 368 topprotpd@yahoo.com 05 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประจำปี 2555/2556 16 | 3620 topprotpd@yahoo.com 03 ม.ค 2556