• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
25 ก.ค 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
26 ก.ค 2560 ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
26 ก.ค 2560 ST-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
27 ก.ค 2560 HRD-0124 หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ก.ค 2560 ST-0206 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
31 ก.ค 2560 QC-0105 หลักสูตร : การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ก.ค 2560 ST-0506 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
01 ส.ค 2560 QC-705 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
01 ส.ค 2560 QC-0405 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
01 ส.ค 2560 ST-0113 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ( Over Head Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ส.ค 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ส.ค 2560 HRD-0101 หลักสูตร : ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารยุค 4.0 (Leadership of Modern 4.0 Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ส.ค 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ส.ค 2560 QC-0706 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 300 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 119 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 123 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 85 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 118 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 121 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1444 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 691 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1032 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 310 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 612 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1223 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 424 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 1297 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558