• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 มิ.ย 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
19 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับนั่งร้าน ( Safety of working Scaffolding ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 มิ.ย 2562 2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO ( POKA YOKO Prevent Mistakes ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO (Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 มิ.ย 2562 4000040 - วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 5000011 - CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 5000014 การตลาดเพื่อการขายจริง (Marketing for REAL Sale) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 มิ.ย 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 มิ.ย 2562 4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA) (Job Safety Analysis (JSA)) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 มิ.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
24 มิ.ย 2562 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ( Safety Officer for Technique Level. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 มิ.ย 2562 7000028 - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ (Driving Folklift Training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 มิ.ย 2562 4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA) ( Job Safety Analysis (JSA) ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 898 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3619 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 517 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 649 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 406 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 492 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 677 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2653 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1723 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1471 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 612 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1158 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2038 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 799 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558