• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 ม.ค 2564 7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2564 1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 1900122 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
20 ม.ค 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
20 ม.ค 2564 1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
21 ม.ค 2564 1900044 - ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ม.ค 2564 1900104 - ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ม.ค 2564 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
22 ม.ค 2564 1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills to be Professional Supervisor ) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ม.ค 2564 2000043 - การบำรุงรักษาคุณภาพเป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ) ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 ม.ค 2564 4000038 - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 289 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1507 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4174 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1327 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1003 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 727 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 912 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1077 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3209 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2430 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1850 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 934 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1568 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2525 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558