• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
02 พ.ค 2559 TPD-0102 หลักสูตร : จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง (Phychology Management and Subordinate) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 พ.ค 2559 TPD-0305 หลักสูตร : การวางแผนผลิตด้วยปัจจัยและเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อน(Production Planing by Complex factors and Conditions) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 พ.ค 2559 TPD-0210 หลักสูตร : ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (Train The Trainer of The Occupational Health and Safety Act in the Work Environment For Employee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 พ.ค 2559 TPD-0307 หลักสูตร : การลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในสำนักงาน (Cost Reduction In Office) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 พ.ค 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
03 พ.ค 2559 TPD-0201หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
03 พ.ค 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
03 พ.ค 2559 TPD-0105 หลักสูตร : ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ( Managerial Skill for a Modern Supervisor ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 พ.ค 2559 TPD-0108 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 พ.ค 2559 TPD-0310 หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน (Time Management for Efficiency Working) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 พ.ค 2559 TPD-0108 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 พ.ค 2559 หลักสูตรอบรม"การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 พ.ค 2559 tpd-0504 อบรมการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยไฟฟ้า HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 พ.ค 2559 TPD-0225 หลักสูตร : การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 145 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 95 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 650 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 173 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 342 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 731 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 258 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 592 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 367 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 499 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 486 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 366 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 2835 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 288 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558