• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ธ.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 ธ.ค 2561 4000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for working at Height) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ธ.ค 2561 1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ธ.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 ธ.ค 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ธ.ค 2561 6000002 - การบริหารจัดการระบบโลจิสติก (New) (Logistics Management) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ธ.ค 2561 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ธ.ค 2561 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ธ.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง(มาบตาพุด)
19 ธ.ค 2561 4000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of working Scaffolding) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ธ.ค 2561 หลักสูตร - ความสำคํญของการคิดเชิงบวกกับการทำงาน อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
20 ธ.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น
20 ธ.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ธ.ค 2561 1600001 - Coaching HR. มือใหม่ … สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching New HR. to HR. professional) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 622 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3402 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 427 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 536 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 316 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 406 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 578 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2459 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1561 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1339 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 518 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1045 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1871 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 699 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558