• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
20 ต.ค 2561 1900018 - การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน(Happy workplace) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
22 ต.ค 2561 1500006 - รู้ลึก …..พรบ. แรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Profound knowledge the Foreign Workers Act with Human Resource Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ต.ค 2561 1900011 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบวก HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ต.ค 2561 1300004 - New Trend …. กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Cyberworlds (New Trend the evaluation of performance cyberworlds) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ต.ค 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ต.ค 2561 4000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for working at Height) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ต.ค 2561 6000007 - จิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถขนส่ง (New) (Awareness on safe driving for Truck driver) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน http://www.tpd.co.th/tpd/
24 ต.ค 2561 1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2561 1400004 - การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล (Effective evaluation and monitoring of training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2561 4000027 - การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล (New) (Electrical design system and requirements installation to international electrical standard) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2561 3000001 - ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 Ver. 2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 534 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3313 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 398 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 501 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 285 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 380 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 544 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2403 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1520 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1314 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 497 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1004 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1815 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 665 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558