• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ค 2561 3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 V.2015 ( ISO 9001:2015 Internal Audit) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 พ.ค 2561 1800002 - จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้จัดการ (Phychology Management Subordinate for Manager) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 พ.ค 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 พ.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
30 พ.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1100001 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
01 มิ.ย 2561 3000006 - ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 มาตรฐานคุณภาพ สำหรับ อุตสาหกรรมยานยานต์ (ISO/TS 16949: 2009 Quality System for Automotive Industry) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
01 มิ.ย 2561 1900019 - การวางแผนและการบริหารเวลา (เพิ่มประสิทธิผลของงาน)(Plan and Time Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับ หัวหน้างาน (Personality Development and Public Speaking for Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 มิ.ย 2561 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 282 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 2916 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 338 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 396 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 227 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 321 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 399 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2180 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1300 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1253 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 443 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 912 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1668 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 592 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558