• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
02 ธ.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง (มาบตาพุด)
02 ธ.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
02 ธ.ค 2563 1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ธ.ค 2563 1700012 - การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ธ.ค 2563 2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ธ.ค 2563 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
03 ธ.ค 2563 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
04 ธ.ค 2563 2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ธ.ค 2563 2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ธ.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
07 ธ.ค 2563 1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ธ.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
07 ธ.ค 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
07 ธ.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 221 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1434 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4099 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1235 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 929 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 667 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 830 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1008 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3133 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2356 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1780 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 873 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1502 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2455 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558