• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
13 ก.ค 2563 1900052 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ (HR FOR NON HR) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ก.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ (หาดใหญ่)
13 ก.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
13 ก.ค 2563 7000026-การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ก.ค 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ (หาดใหญ่)
13 ก.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
14 ก.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
14 ก.ค 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรม สระบุรี อินน์
14 ก.ค 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรม สระบุรี อินน์
15 ก.ค 2563 1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ก.ค 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
15 ก.ค 2563 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ (หาดใหญ่)
16 ก.ค 2563 2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ก.ค 2563 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรม สระบุรี อินน์
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 156 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1316 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3979 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1002 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 863 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 581 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 712 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 890 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3002 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2197 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1699 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 770 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1408 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2349 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558