• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 เม.ษ 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะฯ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 เม.ษ 2558 หลักสูตรอบรม "การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบสมานฉันท์ (Reconciliation of Labour Relation Management)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 เม.ษ 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 เม.ษ 2558 หลักสูตรอบรม "การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2558 หลักสูตร "การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 เม.ษ 2558 หลักสูตร "เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ" (Powerful thinking tools for successful problem solving HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 เม.ษ 2558 หลักสูตร "ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 เม.ษ 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น" (Mobile Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 เม.ษ 2558 หลักสูตรอบรม "การเตรียมบุคคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /AEC : Prepair Staff for AEC (เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 เม.ษ 2558 หลักสูตร "ทบทวนการทำงานเกี่ยวปั้นจั่น" (หลักสูตร 1 วัน) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 เม.ษ 2558 หลักสูตรอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 พ.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 พ.ค 2558 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 พ.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 14 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 1 | 36 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 23 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 55 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 1 | 25 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 47 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 69 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 35 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 1 | 67 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 49 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 52 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 31 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558
การใช้มาตรวัดพฤติกรรมมนุษย์ ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 | 25 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2558
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 30 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558