• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
31 ก.ค 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร? ให้ลูกน้องยอมรับ (Performance Appraisal Techniques)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 ส.ค 2558 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม"การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่(Preparing to Become Entrepreneur)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
14 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ส.ค 2558 การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ (Train The Trainer) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ส.ค 2558 หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ" (Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร (5 S. and KAIZEN for Organization Development Base)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ส.ค 2558 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ส.ค 2558 หลักสูตรอบรม "พัฒนาตนเองอย่างไร?ให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน (Self Development for Work and Life)" HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 97 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 159 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 57 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 131 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 1 | 78 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 132 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 144 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 83 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 1 | 424 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 91 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต้องอบรมตามกฎหมาย 1 0 | 100 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร อบรมสัมนา ประจำเดือน มีนาคม 2558/2559 ชลบุรี HRD ESSIE CENTER 0 | 61 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558
การใช้มาตรวัดพฤติกรรมมนุษย์ ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 | 54 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2558
TPD & HRD ESIE CENTER 2 | 62 topprotpd@yahoo.com 23 ม.ค 2558