• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 ต.ค 2559 TPD-0212 หลักสูตร : เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Teaching Techinc of Safety in Working) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ต.ค 2559 TPD-0126 หลักสูตร : การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2559 TPD-0128 หลักสูตร : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ : Effective Teamwork HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2559 TPD-0205 หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ต.ค 2559 TPD-0203 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ( Safety officer at Technique level ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
26 ต.ค 2559 TPD-0130 หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมืออาชีพ : Interview Techniques HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ต.ค 2559 TPD-0202 หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
27 ต.ค 2559 TPD-0132 หลักสูตร : กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่มคิวซีที่มีประสิทธิภาพ : QCC Facilitator / QCC Advisor HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2559 TPD-0138 หลักสูตร : นักวางแผนฝึกอบรมและสัมมนามืออาชีพ ( Professional Training planner ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2559 TPD-0407 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC(ABC System for Warehouse Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ต.ค 2559 TPD-0224 หลักสูตร : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม : Electrical System Installation HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ต.ค 2559 TPD-0404 หลักสูตร : กลยทุธ์การจัดการสินค้าคงคลัง(Strategic Performance Inventory Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ต.ค 2559 หลักสูตร : จิตสำนึกด้านความปลอดภัย HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 พ.ย 2559 TPD-0302 หลักสูตร : 5ส ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน(5S Audit Techniques) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 2 | 464 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 242 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 834 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 223 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 439 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 898 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 317 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 780 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 453 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 631 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 602 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 485 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3926 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 352 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558