• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
03 ต.ค 2559 TPD-0401 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Transportation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ต.ค 2559 TPD-0221 หลักสูตร : การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุง(เชิงปฏิบัติ) : Maintenance Plan and Assessment : Practice HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ต.ค 2559 TPD-0101 หลักสูตร : การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ต.ค 2559 TPD-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ต.ค 2559 TPD-0219 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Crane Operator Signalman Rigger and Crane Supervisor of Mobile Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ต.ค 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) Bangna Tonwer (บางนา)
05 ต.ค 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) Bangna Tonwer (บางนา)
06 ต.ค 2559 TPD-0202 หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 ต.ค 2559 TPD-0202 หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
06 ต.ค 2559 TPD-0126 หลักสูตร : การบริหารความขดแย้ง(Conflict Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ต.ค 2559 TPD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับผู้จัดการ (Phychology Management for Manager) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2559 TPD-0304 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง (Kaizen for Production and Improvement) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2559 TPD-0107 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ต.ค 2559 TPD-0212 หลักสูตร : เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน ( Teaching Technic of Safety in Working ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 410 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 224 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 821 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 216 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 430 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 881 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 310 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 758 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 444 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 622 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 591 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 474 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3824 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 347 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558