• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
01 เม.ษ 2563 3000039 - การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 เม.ษ 2563 1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 เม.ษ 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง (มาบตาพุด)
02 เม.ษ 2563 2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 เม.ษ 2563 7000026-การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 เม.ษ 2563 1900091 - การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 เม.ษ 2563 3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 เม.ษ 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
07 เม.ษ 2563 1900090 - การทำงานเป็นทีม HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 เม.ษ 2563 2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 เม.ษ 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมมาลิน โฮเทล จ.สุราษฎร์ธานี
07 เม.ษ 2563 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
07 เม.ษ 2563 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
07 เม.ษ 2563 3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 107 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1223 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3904 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 825 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 797 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 529 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 619 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 799 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2927 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2085 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1634 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 725 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1330 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2277 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558