• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
 • IN-HOUSE TRAINING
 • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
 • PUBLIC TRAINING
 • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
 • Mail :

  hrodthai : hrod1@tpd.co.th , hrod2@tpd.co.th

  Safetyinthai : safety1@tpd.co.th , safety2@tpd.co.th

  Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
23 ก.ย 2562 6000007 - จิตสำนึกด้านการขับขีปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถขนส่ง (Awareness on safe driving for Truck driver) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ย 2562 7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safety for working at Height ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ย 2562 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื่องต้น (First Aid.) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ย 2562 4000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ( Developing Safety Manual & Regulation. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ก.ย 2562 4000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ( Developing Safety Manual & Regulation. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
24 ก.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ย 2562 4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพือความปลอดภัยของสถานประกอบการ (Safety Electrical System Inspection in Company) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ย 2562 4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ ( Safety Electrical System Inspection in Company. ) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 ก.ย 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร
24 ก.ย 2562 2000034 - การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping ( Mind Mapping ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ย 2562 4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ (Safety Electrical System Inspection in Company) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
25 ก.ย 2562 4000040 - วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ย 2562 5000009 - การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชาแบบประสบการณ์จริง (Focus AEC : Cambodia Market ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1025 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3716 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 558 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 694 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 445 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 540 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 717 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2746 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1786 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1514 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 651 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1209 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2111 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 844 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558