• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
30 พ.ค 2559 TPD-0217 หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 3 ชม.) (Review of the course work on Crane) (3 Day) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 พ.ค 2559 TPD-0137 หลักสูตร : การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 พ.ค 2559 TPD-0405 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 พ.ค 2559 TPD-0223 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี : Safety on using of Chemical Substance HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 พ.ค 2559 TPD-0303 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement By 5S) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 พ.ค 2559 TPD-0227 หลักสูตร : การประเมินความเสี่ยง : Risk Assessment HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2559 TPD-0301 หลักสูตร : การดำเนินกิจกรรม 5ส.(5S Activity) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2559 TPD-0221 หลักสูตร : การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุง(เชิงปฏิบัติ) : Maintenance Plan and Assessment : Practice HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2559 TPD-0222 หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : Job Analysis for Safety HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2559 TPD-0306 หลักสูตร : การวางแผนผลิตและวัตถุดิบ ด้วยระบบ MRP(Material requirement Planing) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 มิ.ย 2559 หลักสูตร : ทบทวนบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับต่างๆ พร้อม Update กฎหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยล่าสุด พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
06 มิ.ย 2559 TPD-0103 หลักสูตร : ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership of a Modern Manament and Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 มิ.ย 2559 TPD-0202-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร(Safety officer at Executive level) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วังน้อย จ.อยุธยา
07 มิ.ย 2559 TPD-0201หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 175 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 113 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 683 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 180 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 358 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 759 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 268 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 616 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 374 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 519 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 505 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 387 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3035 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 299 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558