• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
29 ส.ค 2559 TPD-0501 หลักสูตร : การตกแต่งและแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป(Photoshop for Graphic & Picture Creative) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ส.ค 2559 TPD-0217 หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 3 ชม.) (Review of the course work on Crane) (3 Day) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ส.ค 2559 TPD-0408 หลักสูตร : หลักการจัดซื้อและเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC(Purchase and Condition of Internation for AEC) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ส.ค 2559 TPD-0223 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี : Safety on using of Chemical Substance HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ส.ค 2559 TPD-0227 หลักสูตร : การประเมินความเสี่ยง : Risk Assessment HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ส.ค 2559 หลักสูตร : จิตสำนึกด้านความปลอดภัย HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
31 ส.ค 2559 TPD-0303 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement By 5S) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.ย 2559 TPD-0222 หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : Job Analysis for Safety HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.ย 2559 TPD-0103 หลักสูตร : ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership of a Modern Manament and Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.ย 2559 หลักสูตร : การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่แพ้คดีถ้าถูกฟ้อง HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.ย 2559 TPD-0106 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน( Preparing to Become Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.ย 2559 TPD-0301 หลักสูตร : การดำเนินกิจกรรม 5ส.(5S Activity) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ก.ย 2559 TPD-0109 หลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 ก.ย 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 307 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 173 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 757 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 210 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 400 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 832 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 301 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 695 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 418 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 576 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 553 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 435 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3589 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 335 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558