• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ก.ค 2561 1900018 - การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน(Happy workplace) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
23 ก.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ค 2561 1500002 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Techniques and methods for organizing creative activities) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ค 2561 1900022 - กลยุทธ์การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Strategy Learning organization Management. (Participate)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ก.ค 2561 4000023 - ผู้บังคับ ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ก.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
24 ก.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
24 ก.ค 2561 1300003 - การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation Effectively) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2561 6000004 - การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าในคลังสินค้ามืออาชีพ (New) (Distribution Mangement In Warehouse) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2561 4000027 - การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล (New) (Electrical design system and requirements installation to international electrical standard) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2561 6000004 - การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าในคลังสินค้ามืออาชีพ (New) (Distribution Mangement In Warehouse) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
26 ก.ค 2561 1800005 - มนุษย์สัมพันธ์เชิงบริหาร สำหรับ ผู้จัดการ (Human relations management. For Manager) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 365 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3055 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 358 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 420 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 245 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 342 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 479 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2228 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1343 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1272 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 463 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 940 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1719 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 613 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558