• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 มิ.ย 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
21 มิ.ย 2564 1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 มิ.ย 2564 1900101 - HR Transformation to Digital HR in Practice การปรับเปลี่ยนการทำงานของ HR สู่โลกดิจิทัล ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 มิ.ย 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
21 มิ.ย 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
22 มิ.ย 2564 1900105 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 มิ.ย 2564 1900103 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 มิ.ย 2564 1900107 - พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 มิ.ย 2564 1900118 - สร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 มิ.ย 2564 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENG) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 มิ.ย 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
23 มิ.ย 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
23 มิ.ย 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
23 มิ.ย 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 384 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1615 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4296 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1434 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1154 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 805 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 1035 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1191 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3336 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2578 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1962 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 1015 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1674 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2656 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558