• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
25 ก.ค 2559 TPD-0216 หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 1 วัน) (Review of the course work on Crane) (1 Day) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2559 TPD-0226 หลักสูตร : ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.ค 2559 TPD-0126 หลักสูตร : การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.ค 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วังน้อย จ.อยุธยา
26 ก.ค 2559 TPD-0205 หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.ค 2559 TPD-0502 หลักสูตร : การใช้ Excel จัดการฐานข้อมลู(Excel for Database) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.ค 2559 TPD-0128 หลักสูตร : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ : Effective Teamwork HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.ค 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วังน้อย จ.อยุธยา
27 ก.ค 2559 tpd-0504 การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.ค 2559 TPD-0130 หลักสูตร : เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมืออาชีพ : Interview Techniques HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.ค 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
28 ก.ค 2559 TPD-0132 หลักสูตร : กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่มคิวซีที่มีประสิทธิภาพ : QCC Facilitator / QCC Advisor HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.ค 2559 TPD-0212 หลักสูตร : เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Teaching Techinc of Safety in Working) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.ค 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท (ระยอง)
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 1 | 249 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 151 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 733 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 201 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 384 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 801 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 287 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 657 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 403 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 551 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 533 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 416 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 3392 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 323 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558