• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
23 ม.ค 2560 QC-0605 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
23 ม.ค 2560 ST0114 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ( Mobile Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 2560 QC-0306 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
24 ม.ค 2560 ST-0117 หลักสูตร : การฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ( Over Head Crane Operator) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ม.ค 2560 HRD-0132 หลักสูตร : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0 ( HR 4.0 Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ม.ค 2560 ST-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Health and safety Committee) ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช จ.ระยอง
25 ม.ค 2560 HRD-0129 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมผู้จัดการมือใหม่ (Prepairing Skills for New Manager) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ม.ค 2560 ST-0408 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
26 ม.ค 2560 ST-0501 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
26 ม.ค 2560 ST-0708 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
26 ม.ค 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ม.ค 2560 ST-0502 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
27 ม.ค 2560 ST-0407 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
27 ม.ค 2560 ST-0707 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
สอบถาม 0 | 2 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 13 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 801 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 330 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 893 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 243 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 476 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 964 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 346 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 858 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 489 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 685 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 651 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 523 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558