• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
08 ธ.ค 2559 TPD-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
12 ธ.ค 2559 TPD-0218 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ (Crane Operator Signalman Rigger and Crane Supervisor of Overhead Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
13 ธ.ค 2559 TPD-0202 หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
14 ธ.ค 2559 TPD-0406 หลักสูตร : กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง (Strategy for Cost Reduce of Delivery) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 ธ.ค 2559 TPD-0204 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2559 หลักสูตร : จิตสำนึกด้านความปลอดภัย HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2559 TPD-0204-หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
16 ธ.ค 2559 TPD-0201-หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
19 ธ.ค 2559 TPD-0125 หลักสูตร : ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร ( 5 S. and KAIZEN for Organization Development Base) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ธ.ค 2559 TPD-0214 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (Signal Man and Rigger of Crane) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
21 ธ.ค 2559 TPD-0135 หลักสูตร : หลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์มือใหม่ (Training for New Employee Relations Staff) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ธ.ค 2559 TPD-0403 หลักสูตร : การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที มีประสิทธิภาพ(Effective Logistics & Supply Chain Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ธ.ค 2559 TPD-0211 หลักสูตร : ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT (Train the Trainer of KYT Activity) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ธ.ค 2559 หลักสูตร : เทคนิคพิชิตปัญหาภาษีสรรพากรในทางธุรกิจ HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 705 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 295 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 866 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 232 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 462 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 937 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 328 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 829 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 2 | 469 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558
จป.หัวหน้างาน : อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 0 | 657 topprotpd@yahoo.com 12 ก.พ 2558
อบรม คปอ. 4 | 628 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
คุณสมบัติ จป.ระดับบริหาร 0 | 502 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
บทบาทและหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน 2 | 4191 topprotpd@yahoo.com 07 ก.พ 2558
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 0 | 362 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2558