• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
26 ก.พ 2561 3000014 - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP : Advanced Product Quality Planning) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.พ 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
26 ก.พ 2561 3000014 - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP : Advanced Product Quality Planning) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
26 ก.พ 2561 3000014 - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP : Advanced Product Quality Planning) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
26 ก.พ 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา
27 ก.พ 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
27 ก.พ 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
27 ก.พ 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2561 4000012 - KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า) (KYT. (kinen Kiken Yoshi Training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2561 4000012 - KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า) (KYT. (kinen Kiken Yoshi Training) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
27 ก.พ 2561 1700005 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา ระดับ หัวหน้างาน (Coaching & Counseling Technique Level Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.พ 2561 1900016 - การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORKING) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มี.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
01 มี.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 119 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 2519 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 235 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 318 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 175 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 233 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 322 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1969 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1107 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1182 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 387 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 812 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1498 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 530 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558