• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 033-135-009 , 020-263-788 , 086-369-9225
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
02 ส.ค 2564 1900085 - ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ส.ค 2564 1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นำ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
02 ส.ค 2564 3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
02 ส.ค 2564 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
03 ส.ค 2564 3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ส.ค 2564 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ส.ค 2564 1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ส.ค 2564 1900086 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ส.ค 2564 1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์ ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ส.ค 2564 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
04 ส.ค 2564 3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 ส.ค 2564 3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ขอราคา และ Course Outline 0 | 399 pook_sweetheart@hotmail.com 09 ต.ค 2562
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 1636 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 4342 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 1476 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 1197 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 823 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 1088 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 1248 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 3376 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 2631 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1991 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 1034 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1695 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 2695 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558