• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
30 พ.ค 2560 ST-0507 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
30 พ.ค 2560 ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
31 พ.ค 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
31 พ.ค 2560  QC-0104 หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management for Efficiency Working) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2560 ST-0607 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
01 มิ.ย 2560 ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
01 มิ.ย 2560 ST-0307 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
01 มิ.ย 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2560 HRD-0111 หลักสูตร : จัดทำ Job Description(JD)อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (How to make Efficiency Job description) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มิ.ย 2560 HRD-0106 หลักสูตร : หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 มิ.ย 2560 ST-0503 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
05 มิ.ย 2560 HRD-0103 หลักสูตร : 10 ขั้นตอนการก้าวสู้หัวหน้างาน ( 10 Tools to Become a Supervisor ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 มิ.ย 2560 HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 มิ.ย 2560 QC-0603 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 144 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 58 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 81 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 44 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 57 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 65 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 1101 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 475 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 981 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 280 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 544 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1063 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 393 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 1090 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558