• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • IN-HOUSE TRAINING
  • Tel. : 098-281-9879 , 097-237-0949 , 091-234-5669
  • PUBLIC TRAINING
  • Tel. : 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225
  • Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 พ.ย 2561 4000013 - เทคนิคการจัดกิจกรรม CCCF/KYT อย่างไรให้ได้ผล (Techniques How CCCF/KYT Activity Work) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 พ.ย 2561 1600008 - ทักษะภาวะผู้นำ @ thailand 4.0 (Skill Leadership @ Thailand 4.0) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ( Skills Committee QCC. Activity) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Skills Committee QCC Activity) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 3000003 - ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements ISO 9001:2015) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 พ.ย 2561 4000013 - เทคนิคการจัดกิจกรรม CCCF/KYT อย่างไรให้ได้ผล (Techniques How CCCF/KYT Activity Work) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 พ.ย 2561 1500010 - เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ ชนะ-ชนะ (Negotiating for win-win) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 1500005 - Up date กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2561) (Up date Foreign Labor latest (B.E 2018)) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
20 พ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
20 พ.ย 2561 2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ( Skills Committee QCC. Activity) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 พ.ย 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ.และหลักสูตร HR แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 2 | 582 topprotpd@yahoo.com 10 พ.ย 2560
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 3 | 3359 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 413 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 516 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 300 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 396 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 562 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 2440 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 1541 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 1326 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 509 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 1023 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1845 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 682 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558