• ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางพระ (ชลบุรี) เลขที่บัญชี : 653-2-06137-5
  • สอบถามข้อมูลที่ 038-387717 , 091-2345669
วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
03 เม.ษ 2560 QC-0604 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
03 เม.ษ 2560 QC-0305 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
03 เม.ษ 2560 QC-0105 การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน(Preventive Maintenence) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 เม.ษ 2560 ST-0608 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
04 เม.ษ 2560 ST-0111 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Crane Supervisor) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 เม.ษ 2560 ST-0201 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
04 เม.ษ 2560 ST-0504 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
04 เม.ษ 2560 ST-0308 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
05 เม.ษ 2560 QC-0703 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
05 เม.ษ 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 เม.ษ 2560 QC-0403 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
06 เม.ษ 2560 HRD-0129 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมผู้จัดการมือใหม่ (Prepairing Skills for New Manager) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 เม.ษ 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 เม.ษ 2560 HRD-0119 หลักสูตร : เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ ( Powerful thinking tools for successful problem solving ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
ตารางฝึกอบรม แผนฝึกอบรม ประจำปี 2017-2018, 2560-2561 0 | 39 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2560
ประกาศรับสมัครงาน จป.เทคนิค 0 | 25 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2560
รับจัดอบรมหลักสูตร 2017/2560 2 | 30 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
การจูงใจ (Motivation) 0 | 18 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2560
สอบถาม 0 | 32 wharnta@yahoo.co.th 17 ม.ค 2560
สอบถามคอร์สอบรม การบริหารความเสี่ยงขั้นพิ้นฐาน 0 | 34 aeanid11427756@gmail.com 27 ธ.ค 2559
ตารางอบรมปี 2559/2560 10 | 929 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
สนใจอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ชลบุรี ระยอง 2559/2016 1 | 413 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป. 2 | 928 topprotpd@yahoo.com 20 ส.ค 2558
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร |จป บริหาร| 0 | 257 topprotpd@yahoo.com 09 ส.ค 2558
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทเราครับ 1 | 506 topprotpd@yahoo.com 30 มี.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 2 | 1002 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2 | 364 topprotpd@yahoo.com 13 มี.ค 2558
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 | 962 topprotpd@yahoo.com 14 ก.พ 2558