รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร (รุ่นที่ 2/2555) 0 | 484 topprotpd@yahoo.com 26 มิ.ย 2555
หลักสูตรเทคนิคการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) เพื่อการวางแผนภาษีระหว่างปร 0 | 1455 topprotpd@yahoo.com 26 มิ.ย 2555
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) 1 | 3307 topprotpd@yahoo.com 14 มิ.ย 2555
หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 1 | 537 topprotpd@yahoo.com 12 พ.ค 2555
เทคนิค…การประยุกต์ใช้ KPIs ในการบริหารผลงาน ให้ได้ประสิทธิภาพตามค่าแรงที่จ่ายไป: (เชิงปฏิบัติการ) 2 | 655 topprotpd@yahoo.com 07 มี.ค 2555
เทคนิคการปรับค่าจ้างจ่ายโบนัสและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และเปรียบเทียบ 1 | 560 topprotpd@yahoo.com 20 ก.พ 2555
หลักสูตร “เจาะลึก…หลักและวิธีบริหารการขึ้นเงินเดือนอันเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ” : (เชิงปฏิบัติ 2 | 611 topprotpd@yahoo.com 20 ม.ค 2555
หลักสูตรอบรม การปรับฐานค่าแรงขั่นต่ำ ตามประกาศ (เน้น เวอร์คช๊อป) 0 | 503 topprotpd@yahoo.com 18 ม.ค 2555
รวมภาพการจัดฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 4 | 653 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2555
แนะนำหลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ 2554 ชลบุรี ระยอง 3 | 1729 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2555
หลักสูตรอบรมบัญชี CPD ปี 2555 14 | 3798 topprotpd@yahoo.com 19 ธ.ค 2554
หลักสูตรอบรมตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับปั้นจั่น 2554 3 | 1298 topprotpd@yahoo.com 03 ส.ค 2554
ท่านสมาชิก สามารถดาวน์โหลด แผนการฝึกอบรมบัญชีและสัมมนา CPD. ได้ที่ ดาวน์โหลดใบจองอบรม 1 | 618 topprotpd@yahoo.com 06 ก.พ 2554
แนะนำ สำนักงานบัญชีท๊อปไฟว์ รับจดทะเบียน ชลบุรี ระยอง พัทยา 1 | 815 topprotpd@yahoo.com 26 ม.ค 2554
HAPPY NEW YEAR 2011 0 | 517 topprotpd@yahoo.com 17 ม.ค 2554
แผนฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี ประจำปี 2554 1 | 928 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2554
บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด 1 | 714 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2554
รายละเอียดหลักสูตร Up date ภาษีอากร 2553 และแนวโน้มภาษีอากรปี 2554 0 | 585 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2554
หัวข้อการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี CPD 0 | 1474 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2554
บริการของเรา TPD. 0 | 436 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2554