รายการ คอมเมนต์ | ชม ผู้สอบถาม วันที่
หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 0 | 276 topprotpd@yahoo.com 09 ม.ค 2558
HRD ESIE CENTER ศูนย์อบรมแห่งภาคตะวันออก 0 | 217 topprotpd@yahoo.com 09 ม.ค 2558
ทำแผนทำอย่างไร? HOW TO PLAN? 0 | 226 topprotpd@yahoo.com 08 ม.ค 2558
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 0 | 508 topprotpd@yahoo.com 08 ม.ค 2558
หลักสูตร อบรมที่ได้รับการนิยมและเป็นปัญหามากที่สุดคือ หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน 0 | 217 topprotpd@yahoo.com 08 ม.ค 2558
การสร้างศักยภาพให้กับหัวหน้างาน 0 | 196 topprotpd@yahoo.com 08 ม.ค 2558
มาแล้ว!!! กับตารางการฝึกอบรม-สัมมนา ประจำปี 2558-2015 (Public Training) 1 | 3747 topprotpd@yahoo.com 14 พ.ย 2557
อบรมฟรี!! กับหลักสูตร "การวางแผนการฝึกอบรมฯ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" 1 | 330 topprotpd@yahoo.com 14 พ.ย 2557
ทำไมหัวหน้างานต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 1 | 273 topprotpd@yahoo.com 14 ต.ค 2557
หลักสูตรอบรมการพัฒนาตนเองและการทำงานสู่ความเป็นเลิศ 1 | 230 topprotpd@yahoo.com 13 ต.ค 2557
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” 2557/2558 0 | 524 topprotpd@yahoo.com 08 ก.ย 2557
แผนการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานในปี 2558/2559 0 | 517 topprotpd@yahoo.com 06 ก.ย 2557
หลักสููตร จป. บริหาร 4 | 672 topprotpd@yahoo.com 01 ก.ค 2557
เริ่มต้นทีจิตสำนึกที่ดี แล้วทำให้ชีวีสบาย 0 | 312 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
ใคร ๆ ก็อยากได้พนักงานที่มีจิตสำนึกรักองค์กรต่อองค์กร 0 | 317 topprotpd@yahoo.com 02 มิ.ย 2557
เป็นหัวหน้างานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ 4 | 691 topprotpd@yahoo.com 27 พ.ค 2557
หลักสูตร ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556/2557, 2014 10 | 1336 topprotpd@yahoo.com 18 ธ.ค 2556
วิทยากร หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ ผู้นำสร้างได้ การพัฒนาภาวะผู้นำระดับหัวหน้างานอย่างไรให 1 | 813 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2556
หลักสูตร "เทคนิค การวางแผนพัฒนาองกรค์ ในยุค AEC " (รุ่นที่ 1 ปี 2557/2558) 0 | 391 topprotpd@yahoo.com 07 ก.ย 2556
หลักสูตร "ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ" (รุ่นพิเศษ ปี 2556/2557) 1 | 812 topprotpd@yahoo.com 29 ส.ค 2556