หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

http://www.tpd.co.th/tpd/homeประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม

02 เม.ษ 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

03 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Planing and Training Need Analysis for Human Resource Development)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

09 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing to Become Supervisor)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

09 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

10 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร? ให้ลูกน้องยอมรับ (Performance Appraisal Techniques)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

17 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skill for a Modern Supervisor)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

21 เม.ษ 2558
หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะฯ" (Overhead Crane)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบสมานฉันท์ (Reconciliation of Labour Relation Management)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

23 เม.ษ 2558
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

23 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

24 เม.ษ 2558
หลักสูตร "เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ" (Powerful thinking tools for successful problem solving
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

24 เม.ษ 2558
หลักสูตร "การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

25 เม.ษ 2558
หลักสูตร "ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

27 เม.ษ 2558
หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น" (Mobile Crane)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

28 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม "การเตรียมบุคคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /AEC : Prepair Staff for AEC (เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

29 เม.ษ 2558
หลักสูตร "ทบทวนการทำงานเกี่ยวปั้นจั่น" (หลักสูตร 1 วัน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

30 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

06 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)"
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 พ.ค 2558
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ความคิดเห็นที่ 2

พูดถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะเป็น อบรม หลักสูตร จป หัวหน้างาน จป บริหาร หรือ แม้แต่หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานนนั้น ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ ของเรากำลังเริ่มขยายขอบเขตการให้บริการไปในส่วนภูมิภาคต่างๆ อาทิ เช่น
       1.ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สงขลา สุราษฎรณ์ ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง
       2.ภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ อยุทธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร เป็นต้น
      3. ภาคตะวันออก ได้แก่ โคราช (นครราชสีมา) ขอนแก่น สระบุรี ลพบุรี อุดรธานี หนองคาย  เป็นต้น

    และในการจัดอบรมด้านความปลอดภัยของ สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อป โปรฯลฯ กำลังขยายหลักสูตรการให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย จากวิทยากรคุณภาพ ที่มีประสบการ การทำงานมาแล้วหลายปี
     และเราเองกำลังเติบโตและขยายขอบเขตการให้บริการในส่วนของการจัดฝึกอบรมและจำนวนหลักสูตรด้านความปลอดภัย โดยมีการขยายอย่างต่อเนื่องครับ
      หากท่านสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หรือเป็นวิทยากร หรือใช้บริการอบรมหลักสูตรเชิญติดต่อ คุณจอย 091-23456-69

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 13 พ.ค 2558 เวลา 18:38:06

ความคิดเห็นที่ 1

อบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง ในหลักสูตร อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้น บริษัท ท๊อปโปรฯ ของเราบริการจัดด้านความปลอดภัย เราเป้นสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของท๊อปโปรฯ

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 27 มี.ค 2558 เวลา 23:10:46