แผนฝึกอบรม ประจำปี 2559 (2016), หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ประจำปี 2559 (2016), อบรม จป หัวหน้างาน, จป.

       บริษัทฯที่เตรียมวางแผนฝึกอบรมประจำปี 2559 (2016) เตรียมดำเนินการหาหลักสูตรเสนอนายนั้น ทางบริษัท ท๊อป โปรฯ ได้จัดเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายไว้ให้กับท่านเรียบร้อยแล้ว เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมหัวหน้างาน เช่น อบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ | อบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่ | อบรม การมอบหมาย สั่งการ และติดตามงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ | หลักสูตร การบริหารผลงานด้วยหลักการ โค้ชชิ่ง | หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ | หลักสูตร อบรม การ Present และการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน | การมืมเมา

ความคิดเห็นที่ 2

ทางเรารับจัดอบรม และตรวจสอบ เครนปั้นจั่น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั่วประเทศ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สมุทรปราการ สงขลา ระยอง อยุทธยา กระบี่  ชุมแสง หนองคาย โคราช นครรราชสีมา สระบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี อุบลราชธานี อุดรธานี อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน ราชบุรี กาญจนบุรี โคราช นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น ปลวกแดง อมตะนคร อมตะซิตี้ ระยอง มาบยางพร ศรีราชา ชลบุรี

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 21 ม.ค 2559 เวลา 11:44:20

ความคิดเห็นที่ 1


19 ม.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

21 ม.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.บริหาร) ระดับบริหาร
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

26 ม.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

16 ก.พ 2559
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 ก.พ 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าความปลอดภันในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

24 ก.พ 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22 มี.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

24 มี.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าความปลอดภันในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

29 มี.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

21 เม.ษ 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

26 เม.ษ 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 เม.ษ 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

10 พ.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

12 พ.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

17 พ.ค 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 มิ.ย 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

09 มิ.ย 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าความปลอดภันในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

14 มิ.ย 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

05 ก.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

07 ก.ค 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

12 ก.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

09 ส.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

16 ส.ค 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

18 ส.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

06 ก.ย 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

08 ก.ย 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

13 ก.ย 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

04 ต.ค 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

06 ต.ค 2559
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

11 ต.ค 2559
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

03 พ.ย 2559
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)
HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 08 ต.ค 2558 เวลา 23:33:26