หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน


               บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ ได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ท๊อปโปร ภายใน HRD ESIE CENTER  ให้บริการในเขตภาคตะวันออก ชลบรี ระยอง จันทบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี  และภูมิภาคอื่น ๆ ของไทย ทั้ง ภาคเหนือ อีสาน ใต้ ออก ตก โดยมีหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

                หลักสูตรการใช้งานเครน ปั้นจั่น  หลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร หลักสูตรการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ (Fork lift)  หลักสูตรการจัดการด้านสารเคมี หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ ตามกฎหมายและหลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัยตามที่แต่ละองค์กรกำหนด ฯลฯ

 

               

 

               อบรมความปลอดภัย จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร อบรม คปอ. ในเขต ตะวันออกชลบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อุดร ขอนแก่น  นครราชสีมา  ลำพูน ทั่วทุกภูมิภาค การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อบรม KYT อบรมการจัดการด้านสารเคมี เป็นต้น

 

 

 

 

 

ประเภทการอบรมในเขตนิคมอุตสาหรรม pintong group 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน shawpat

 

ความคิดเห็นที่ 1

การดำเนินการจัดฝึกอบรม จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร คปอ.

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 ก.พ 2558 เวลา 11:56:21