รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
11 พ.ย 2564 6779
2000043 - การบำรุงรักษาคุณภาพเป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
12 พ.ย 2564 7201
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
12 พ.ย 2564 6872
3000042 - การทบทวนข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
12 พ.ย 2564 6445
1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชาลูกน้อง
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 พ.ย 2564 6909
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
15 พ.ย 2564 7150
4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 พ.ย 2564 7224
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
15 พ.ย 2564 6895
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
15 พ.ย 2564 6783
2000044 - การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 พ.ย 2564 7123
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (ENG)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
15 พ.ย 2564 7214
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
15 พ.ย 2564 6450
1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 พ.ย 2564 6272
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
15 พ.ย 2564 6130
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
15 พ.ย 2564 6284
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
15 พ.ย 2564 6137
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
16 พ.ย 2564 6614
1900105 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
16 พ.ย 2564 6462
1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
16 พ.ย 2564 7002
7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 พ.ย 2564 6942
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel