รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
22 ต.ค 2564 6769
2000041 - เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ต.ค 2564 7068
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
26 ต.ค 2564 6236
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
26 ต.ค 2564 6181
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
26 ต.ค 2564 6230
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
26 ต.ค 2564 6354
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรม อัณณา นาวา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
26 ต.ค 2564 7161
4000012 - KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ต.ค 2564 7235
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
26 ต.ค 2564 6556
1900088 - การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
26 ต.ค 2564 6798
3000023 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
27 ต.ค 2564 6550
1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
27 ต.ค 2564 6803
3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
28 ต.ค 2564 6242
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
28 ต.ค 2564 6564
1900091 - การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
28 ต.ค 2564 7101
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2564 6952
4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2564 6974
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ต.ค 2564 6195
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
28 ต.ค 2564 6349
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรม อัณณา นาวา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
28 ต.ค 2564 6808
3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)