รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
11 ต.ค 2564 7245
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
11 ต.ค 2564 7001
7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ต.ค 2564 7050
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
11 ต.ค 2564 6129
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
12 ต.ค 2564 6474
1900052 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR NON HR)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
12 ต.ค 2564 6857
3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
12 ต.ค 2564 6734
2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
14 ต.ค 2564 7033
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
14 ต.ค 2564 6947
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
14 ต.ค 2564 6363
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
15 ต.ค 2564 6763
2000040 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ต.ค 2564 6484
1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills to be Professional Supervisor )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ต.ค 2564 6739
2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
15 ต.ค 2564 6399
1600007 - ภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 ต.ค 2564 6491
1900056 - การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 ต.ค 2564 6745
2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 ต.ค 2564 6271
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
18 ต.ค 2564 6862
3000040 - เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 ต.ค 2564 6893
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
18 ต.ค 2564 6283
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่