รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
05 ต.ค 2564 6702
2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 ต.ค 2564 6438
1700012 - การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
05 ต.ค 2564 7013
7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
06 ต.ค 2564 6254
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
06 ต.ค 2564 6835
3000031 - Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ต.ค 2564 6444
1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชาลูกน้อง
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ต.ค 2564 6707
2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ต.ค 2564 6973
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ต.ค 2564 6840
3000033 - การประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
07 ต.ค 2564 6712
2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า Toyota Producetion System TPS
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
07 ต.ค 2564 6449
1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
07 ต.ค 2564 7128
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENG)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ต.ค 2564 6379
1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare Committee Management )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ต.ค 2564 7176
2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ต.ค 2564 6845
3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ต.ค 2564 6380
1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare Committee Management )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ต.ค 2564 6461
1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
11 ต.ค 2564 6129
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
11 ต.ค 2564 7245
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
11 ต.ค 2564 7001
7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี