รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
29 ก.ย 2564 7261
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
29 ก.ย 2564 6782
2000044 - การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
30 ก.ย 2564 7167
4000031 - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ก.ย 2564 6613
1900105 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ต.ค 2564 6405
1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ต.ค 2564 7020
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
01 ต.ค 2564 6819
3000027 - การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
01 ต.ค 2564 6989
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ต.ค 2564 6934
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
01 ต.ค 2564 7269
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
01 ต.ค 2564 6575
1900093 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ต.ค 2564 6824
3000028 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ต.ค 2564 6696
2000001 - Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ต.ค 2564 6416
1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
04 ต.ค 2564 7148
4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ต.ค 2564 7100
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ต.ค 2564 7149
4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ต.ค 2564 6248
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
04 ต.ค 2564 6892
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
05 ต.ค 2564 6702
2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)