รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
20 ธ.ค 2564 7052
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
21 ธ.ค 2564 6708
2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ธ.ค 2564 7270
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
22 ธ.ค 2564 7247
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง (มาบตาพุด)
22 ธ.ค 2564 7040
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
22 ธ.ค 2564 6825
3000028 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ธ.ค 2564 7141
7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ธ.ค 2564 6713
2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า Toyota Producetion System TPS
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 ธ.ค 2564 7178
2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
23 ธ.ค 2564 6830
3000029 - การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
24 ธ.ค 2564 7162
4000012 - KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี