รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
15 ธ.ค 2564 6255
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
15 ธ.ค 2564 6570
1900092 - การนําเสนออย่างมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
16 ธ.ค 2564 6596
1900101 - HR Transformation to Digital HR in Practice การปรับเปลี่ยนการทำงานของ HR สู่โลกดิจิทัล
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
16 ธ.ค 2564 7082
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
16 ธ.ค 2564 7105
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2564 7003
7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16 ธ.ค 2564 6804
3000024 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
16 ธ.ค 2564 6576
1900093 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 ธ.ค 2564 6697
2000001 - Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 ธ.ค 2564 6770
2000041 - เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 ธ.ค 2564 6401
1600007 - ภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 ธ.ค 2564 6261
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี
17 ธ.ค 2564 6809
3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 ธ.ค 2564 7070
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
20 ธ.ค 2564 6703
2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ธ.ค 2564 6131
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 ธ.ค 2564 7266
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
20 ธ.ค 2564 6815
3000026 - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ธ.ค 2564 6978
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
20 ธ.ค 2564 7262
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี