รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
03 ธ.ค 2564 6243
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น
03 ธ.ค 2564 6740
2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ธ.ค 2564 6183
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
03 ธ.ค 2564 6539
1900086 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
03 ธ.ค 2564 6977
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ธ.ค 2564 6936
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
03 ธ.ค 2564 6846
3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
06 ธ.ค 2564 7104
7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
07 ธ.ค 2564 6852
3000035 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
07 ธ.ค 2564 6746
2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
07 ธ.ค 2564 6546
1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ธ.ค 2564 7189
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
08 ธ.ค 2564 6858
3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ธ.ค 2564 6557
1900088 - การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
08 ธ.ค 2564 6752
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 ธ.ค 2564 6758
2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 ธ.ค 2564 6551
1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
09 ธ.ค 2564 7015
7000015 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ธ.ค 2564 6764
2000040 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
13 ธ.ค 2564 7129
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENG)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี