รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ส.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ส.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลําพูน
22 ส.ค 2562 7000026 - การขับขีรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Safety driving for Folklift) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ส.ค 2562 7000028 - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ (Driving Folklift Training) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ส.ค 2562 2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร ( 5S. Basic ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ส.ค 2562 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ( Safety Officer for Supervisor Level ) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
26 ส.ค 2562 1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน ( Improvement and writing regulations of work ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ส.ค 2562 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา
26 ส.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
27 ส.ค 2562 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ส.ค 2562 1900056 - การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง ( Team building for HPO ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ส.ค 2562 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ( Occupational Health and Safety Committee ) โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
28 ส.ค 2562 3000029 - การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016 ( Internal Auditing IATF 16949: 2016 ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ส.ค 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 ส.ค 2562 1300006 - บริหารผลงานด้วย Balance Scorecard ( Performance Management with BSC ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ส.ค 2562 7000029 - เทคนิคงานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding and Gas Welding Techniques) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ส.ค 2562 2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma ( LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM ) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.ย 2562 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ( Safety Officer for Management Level. ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
02 ก.ย 2562 4000041 - ความปลอดภัยในการเชื่อม (Welding Safety) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.ย 2562 6000002 - การบริหารจัดการระบบโลจิสติก (Logistics Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี