รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
17 พ.ย 2564 6344
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม อัณณา นาวา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
17 พ.ย 2564 6469
1900044 - ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 พ.ย 2564 7140
7000001 - อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 พ.ย 2564 6942
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
17 พ.ย 2564 6143
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
17 พ.ย 2564 6618
1900106 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
17 พ.ย 2564 7028
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
17 พ.ย 2564 6921
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
17 พ.ย 2564 7236
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมอีสพาน่า จ.ระยอง
18 พ.ย 2564 6622
1900107 - พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 พ.ย 2564 6475
1900052 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR NON HR)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
18 พ.ย 2564 7081
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
19 พ.ย 2564 6935
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
19 พ.ย 2564 7069
7000026 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
19 พ.ย 2564 6400
1600007 - ภาวะผู้นำ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 พ.ย 2564 6626
1900108 - การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
19 พ.ย 2564 7021
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
19 พ.ย 2564 6928
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel
22 พ.ย 2564 6485
1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills to be Professional Supervisor )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 พ.ย 2564 6630
1900109 - การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)