รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

  •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
  •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
  •   หลักสูตรด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR.)
  •   หลักสูตรด้าน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  •   หลักสูตรด้านการบริการตลาดและการขาย (Marketing & Sales Service)
  •   หลักสูตรด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
  •   หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
  •   หลักสูตรด้านบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management)
  •   หลักสูตรด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
26 พ.ค 2561 2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management) อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
28 พ.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ค 2561 1800002 - จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้จัดการ (Phychology Management Subordinate for Manager) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ค 2561 3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 V.2015 ( ISO 9001:2015 Internal Audit) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
29 พ.ค 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
29 พ.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงแรม จีเฮ้าส์ หัวหิน
30 พ.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1900019 - การวางแผนและการบริหารเวลา (เพิ่มประสิทธิผลของงาน)(Plan and Time Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับ หัวหน้างาน (Personality Development and Public Speaking for Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 มิ.ย 2561 1100001 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
01 มิ.ย 2561 3000006 - ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 มาตรฐานคุณภาพ สำหรับ อุตสาหกรรมยานยานต์ (ISO/TS 16949: 2009 Quality System for Automotive Industry) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
04 มิ.ย 2561 1400011 - แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Human resource development approach for HR. value added) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 มิ.ย 2561 3000016 - FMEA,MSA,SPC,APQP,PPOP Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
04 มิ.ย 2561 4000008 - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
04 มิ.ย 2561 4000003 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (Safety Officer for Technique Level) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
04 มิ.ย 2561 1600003 - Coaching ผู้จัดการมือใหม่ สู่ผู้จัดการมืออาชีพ(Coaching New Manager to Manager professional) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
05 มิ.ย 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง(มาบตาพุด)
05 มิ.ย 2561 7000002 - ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี