รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

  •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
  •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
  •   หลักสูตรด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR.)
  •   หลักสูตรด้าน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  •   หลักสูตรด้านการบริการตลาดและการขาย (Marketing & Sales Service)
  •   หลักสูตรด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
  •   หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
  •   หลักสูตรด้านบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management)
  •   หลักสูตรด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
18 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม( Training & HRD. Officer) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA ( Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
18 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD. Officer) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA ( Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ม.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จ.นครราชสีมา
18 ม.ค 2561 2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA (Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 1100003 - Trick!! การออกแบบ และการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล ( Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
19 ม.ค 2561 1100003 - Trick!! การออกแบบ และการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล ( Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2561 1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม( Training & HRD. Officer) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
19 ม.ค 2561 2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 2561 2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 way&8D&5G (Problem analysis techniques) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ม.ค 2561 1600004 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 1 (สามารถเป็นผู้สอนภายในหน่วนงาน On-the-job Training) Train the trainer level 1 HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ม.ค 2561 1600004 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 1 (สามารถเป็นผู้สอนภายในหน่วนงาน On-the-job Training) (Train the trainer level 1) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 2561 2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 way&8D.&5G (Problem analysis techniques) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) ศูนย์การค้าไปทีสแคร์ หลักสี่ (บจก.ไอทีโปรเฟสชั่นฯ) จ.กรุงเทพฯ
23 ม.ค 2561 2000015 - การเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 2561 1600001 - Coaching HR. มือใหม่ … สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching New HR. to HR. professional) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี