รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
24 ก.พ 2563 5771
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
24 ก.พ 2563 5643
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ก.พ 2563 5656
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ก.พ 2563 5788
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
24 ก.พ 2563 5590
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
24 ก.พ 2563 5911
7000026-การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2563 5533
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2563 5453
7000016-เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
25 ก.พ 2563 5938
4000003-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
25 ก.พ 2563 5730
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
26 ก.พ 2563 5764
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
26 ก.พ 2563 5384
3000026 - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2563 5433
7000002-ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
27 ก.พ 2563 5426
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.พ 2563 5354
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มี.ค 2563 5653
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
02 มี.ค 2563 5178
1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare Committee Management )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มี.ค 2563 5400
3000031 - Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 มี.ค 2563 5641
4000002-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
02 มี.ค 2563 5755
4000002-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง (มาบตาพุด)