รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

  •   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR.)
  •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
  •   การพัฒนาผู้นำ (Leadership)
  •   ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
  •   หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
  •   หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์
  •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
26 ก.ย 2560 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ก.ย 2560 QC-0708 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
26 ก.ย 2560 QC-0408 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
27 ก.ย 2560 ST-0208 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
27 ก.ย 2560 ST-0508 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
27 ก.ย 2560 ST-0103 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 ก.ย 2560 หลักสูตร Challenging Skills of Mentor Leadership Programme Amari Boulevard Bangkok (BTS นานา)
28 ก.ย 2560 QC-0506 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 ก.ย 2560 ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
28 ก.ย 2560 ST-0402 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
28 ก.ย 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
28 ก.ย 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ต.ค 2560 HRD-0121 หลักสูตร : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Time Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ต.ค 2560 HRD-0107 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
03 ต.ค 2560 ST-0707 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
03 ต.ค 2560 ST-0407 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
04 ต.ค 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ต.ค 2560 ST-0301 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
05 ต.ค 2560 ST-0601 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
05 ต.ค 2560 HRD-0112 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labor Law for Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี