รายการอบรมของเราในขณะนี้ค่ะ โดยแบ่งประเภทการอบรมย่อยได้ ดังนี้

 •   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD) และ (CPA)
 •   หมวด 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR)
 •   หมวด 2 ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 •   หมวด 3 ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality system standards)
 •   หมวด 4 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (Safety)
 •   หมวด 5 ด้านการตลาดการขายและบริการ (Marketing & Sales Service)
 •   หมวด 6 ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง
 •   หมวด 7 ด้านศูนย์ทดสอบ (Skill Center)
 •   หลักสูตร ฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคับปั้นจั่น
 •   หลักสูตร อบรมฟรี
 •   หลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
19 ม.ค 2564 6992
7000016 - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19 ม.ค 2564 6407
1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 6724
2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 6138
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 ม.ค 2564 6522
1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 6911
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
20 ม.ค 2564 6681
1900122 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
20 ม.ค 2564 6286
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
21 ม.ค 2564 6606
1900104 - ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ม.ค 2564 6463
1900044 - ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
21 ม.ค 2564 7071
7000017 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
โรงแรมธนาซิตี้ จ.สมุทรปราการ
22 ม.ค 2564 6775
2000043 - การบำรุงรักษาคุณภาพเป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
22 ม.ค 2564 6476
1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ( 9 Skills to be Professional Supervisor )
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 ม.ค 2564 6842
3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 ม.ค 2564 6367
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงแรมธาราแกรนด์ จ.ปทุมธานี
25 ม.ค 2564 6493
1900058 - คิดบวก ผลงานบวก
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
25 ม.ค 2564 6172
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงแรม สระบุรี อินน์ จ.สระบุรี
25 ม.ค 2564 7151
4000038 - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
26 ม.ค 2564 6571
1900093 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)
26 ม.ค 2564 6868
3000042 - การทบทวนข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ชลบุรี (สาขาอมตะซิตี้)