• หัวข้อการอบรม : หลักสูตร Code of conduct สำหรับระดับผู้บริหาร
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 19 ตุลาคม 2560
  • เวลา : 09:00 - 17:00 น.
  • หสถานที่อบรม : Amari Boulevard Bangkok (BTS นานา)
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 23,000
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 0
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่