• หัวข้อการอบรม : เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 18 ตุลาคม 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 0
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่