• หัวข้อการอบรม : ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)
  • ผู้อบรม : ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 19 ตุลาคม 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 2,100
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 1,800
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่