• หัวข้อการอบรม : QC-0503 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement)
  • ผู้อบรม : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่อบรม : 19 ตุลาคม 2560
  • เวลา : 09:00 - 16:00 น.
  • หสถานที่อบรม : โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 4,500
  • ค่าใช้จ่ายการอบรม : 3,000
  • บัญชี : -
  • อื่นๆ : -
  • รวม : -
  • เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดที่นี่