หลักสูตรอบรมเครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ 2554 (ล่าสุด) ประจำปี 2556/2557 อบรมโดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมกำหนด ในการอบรมปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ชลบุรี ระยอง พัทยา

เรียนสมาชิกและผู้สนใจหลักสูตร อบรมเครน ปั้นจั่น ตามกฎหมายแรงงานใหม่นั้น 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจจองเข้าอบรมหลักสูตร เครน ปั้นจั่น เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอความกรุณา กำหนดวันที่จะให้ทางศูนย์จัดอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ และต้องขอโทษบริษัทฯที่ทางสถาบันจัดอบรมให้แล้ว ไม่ได้นำรูปการอบรมขึ้นเวบไว้ให้ท่านสามารถติดต่อขอรูปการอบรมได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 09-123456-69 คุณจอย

 

หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับปั้นจั่น เครนตามกฎหมายใหม่ ประกาศ ปี2554  ประจำปี 2556/2557

1.หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น แบ่งจำนวนหลักสูตรอบรมได้ดังนี้ 

       1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอื่นๆ ใช้ระยะเวลา ดังนี้

                1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

      1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

                1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

                2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

     1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ต้องประกอบด้วย 

                1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง  

     1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

                1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง   

    1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องมีหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้

                1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

                2) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน

                3) ความปลอดภันในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

        ดังนั้น ทางบริษัทเรามีตัวอย่างรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นมาให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งมีรูปภาพการฝึกอบรมที่ต่างๆ มาให้ชมนะครับว่าเราจัดที่ไหน และดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

    โดยแบ่งหัวข้อการอบรม ออกเป็น ดังนี้

รวมภาพการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชลบุรี ระยอง พัทยา ศรีราชา นิคมปิ่นทอง ฉะเชิงเทราปลวกแดง ปิ่นทอง อมตะซิตตี้ อมตะนคร สยามอีสเทิร์น อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง นวะนคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา บางนาตราด สระบุรี นนทบุรี ปราจีน ลพบุรี ขอนแก่น สงขลา อ่าวอุดม แหลมฉบัง อยุธยา 

   Click!!!!!!! เลยครับ

ดูตัวอย่างหลักสูตรอบรมเครนปั้นจั่นที่ผ่านมาครับ

หลักสูตร อบรมผู้บังคับเครนปั้นจั่น บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมศาสตร์ พัทยา (วันที่ 5 ต.ค 2554) http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/27  


หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น กฎหมายใหม่ 2554 ที่ บ.เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 27-29/10/2011 (วันที่ 27 ต.ค 2554) http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/30


หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่นเครน (กฎหมายใหม่ 2554) ชลบุรี (วันที่ 25 ส.ค 2554) http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/25


Crane Operator Training (In- House Training) (เครนปั้นจั่น) ชลบุรี (วันที่ 2 เม.ษ 2554) http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/12

หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) กลุ่มบริษัท วอลโว่ รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 มี.ค 2555) http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/43

หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท DMS Tech จำกัด (วันที่ 4 พ.ค 2555)http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/48

หลักสูตรผู้บังคับปั่นจั่น บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (วันที่ 9 ม.ค 2555)http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/38

 การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น (ตามกฎหมายใหม่) 2555 บริษัทโคบายาชิ ออโต้พาร์ทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 28 มี.ค 2555)  http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/45

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญาณ ผู้ควบคุม (ตามกฎหมายใหม่)  บริษัท บริดจสโตน รับเบอร์ (สงขลา) จำกัด (วันที่ 14-15 มี.ค 2556)http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/78http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/78http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/78 http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/78          

http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/78 

 กรุณาคลิกส์เพื่อดูตัวอย่างบางส่วนที่เราเคยจัด(เพิ่มเติมค่ะ)

1.การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ บริษัทเคลล๊อก (ประเทศไทย) จำกัด

2.การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ ณ บริษัทนิปปอนสตีลลอจีสติกส์ (ไทยแลนด์ (จำกัด)

3.การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ ณ บริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด (วันที่ 8 ก.ค 2555)

4.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท DMS Tech จำกัด (วันที่ 4 พ.ค 2555)

5.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท บ.เอสซีจี แลนด์ สเคป (ลาดกระบัง) 11-12 มีนาคม 2556 (วันที่ 11 มี.ค 2556)   

 6.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท เจลลี เบลลี (ปลวกแดง) ระยอง (วันที่ 24 ม.ค 2556)  

7.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท บริจสโตน รับเบอร์ (สงขลา) (วันที่ 14 มี.ค 2556)

8.หลักสูตร ผู้ควบคุม บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท โพลีแพลกซ์ ไทยแลนด์ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (วันที่ 29 มี.ค 2556) 

 9.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 2 ธ.ค 2555)    

10.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท บริดจสโตน เมทัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 1 (วันที่ 17-18 ต.ค 2556)

11.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท บริดจสโตน เมทัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 2(วันที่ 22-23 ต.ค 2556)

 

12.หลักสูตร ผู้ควบคุมบังคับปั้นจั่น (กฎหมายใหม่ 2554) บริษัท บริดจสโตน เมทัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 6(วันที่ 26-27 พ.ย. 2556)

 

13.หลักสูตร " การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น"รุ่นที่ 2 (วันที่ 7 ต.ค. 2556)

14. หลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (วันที่ 13 พ.ย 2556)

15.หลักสูตรอบรม "การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ" (วันที่ 15 ม.ค 2558) บริษัท บริดจสโตน รับเบอร์ จำกัด

 

16.หลักสูตรอบรม "การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ" บริษัท เนเชอรัล ก๊าช ไซอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 21 พ.ย 2557)

17.หลักสูตรอบรม "การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ" บริษัท เจลลี่ เบลลี่ แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด(วันที่ 8 พ.ย 2557)

      นี้เป็นหลักสูตรที่เราเข้าไปอบรมเพียงบางส่วนครับ ของการฝึกอบรมเครน ปั้นจั่นหากสนใจดูหลักสูตรอบรมเครน ปั้นจั่น ที่จัดไปใหม่ๆ เพิ่มเติมกรุณาเข้าไปค้นดูใน ภาพการอบรมเครน ปั้นจั่นของเวบบริษัทครับ www.tpd.co.th/tpd/

 

     

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น" ตามกฎหมายใหม่ ประกาศ ปี 2554

 (Crane Operation Commander) 

วัน เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

วิทยากร

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

วันที่หนึ่ง

08.00– 08.45 น.

ลงทะเบียน

ทีมงาน

0.15

08.45 – 09.00น.

ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre Test)

ทีมงาน

0.15

09.00 – 12.15น.

ก. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้า พ.ศ.2552

ข. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

ค. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง

3

13.15 – 16.30น.

ง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

จ. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

ฉ. ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

แรงงานกำหนด

3

วันที่สอง

09.00– 12.15 น.

ช. การใช้สัญญาณมือ

ซ. วิธีผูก มัดและการยกเคลื่อนย้าย

ฌ. การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กรมสวัสดิการ

3

13.15 – 16.30น.

การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ประกอบด้วย ทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการ ยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่าง วัสดุของสิ่งของที่จะยก

และคุ้มครอง แรงงานกำหนด

3

16.30 – 16.45น.

ทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test)

ทีมงาน

0.15

 

รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น

12ชั่วโมง (2วัน)

หมายเหตุ:

  1. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจน พิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการวัดและประเมินผลที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ และต้องมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร
  3. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45น. และ 14.45 – 15.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 - 13.15น. 

BY

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

เป็นบริษัทที่จัดอบรมเครนปั้นจั่นตามกฎหมายรับรองครับ

274/21 หมู่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel.038-387-717, 038-387-718, 038-776-242, 086-3448654

Fax: 038-387-719,

E-Mail: topprotpd@yahoo.com

www.tpd.co.th

www.safetyinthai.com

 รับจัด IN-House Training หลักสูตร การฝึกอบรมเครน ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ ผู้ควบคุม ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ปั้นจั่น เครน ตามหลักสูญใหม่ กฎหมายออกปี 2554 ปัจจุบันเรามีจัดอบรมปั้นจั่นเครน ในหลักสูตร Public Training ด้วยค่ะ คือสามารถส่งพนักงานมาสัมมนาที่บริษัทเราได้เลยค่ะ เรามีหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวปั้นจั่นเครนทุกหลักสูตรค่ะ รับจัดในเขต ชลบุรี พัทยา ระยอง ปลวกแดง มาบยางพร ปราจีนบุรี สระบุรี สงขลา เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา บางบ่อ บางพลี บางโฉลง เมืองใหม่บางพลี นนทบุรี กรุงเทพมหานครฯ อยุธยา ปทุมธานี ขอนแก่น โคราช นครราชสีมา พิมาย เมืองนครราชสีมา ปากช่อง สีคิ้ว ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สงขลา กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สถานบันฝึกอบรมเรามีอาจารย์ หรือวิทยากรที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเครน ปั้นจั่น โดยตรง เรารับจัดทั้ง In House Training และ Public Training  ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด

       เรามีหลักสูตรทบทวนการอบรมเครน ปั้นจั่น สำหรับบุคคลที่เคยผ่านการอบรมเครนปั้นจั่นมาแล้ว โดยทางเรามีจัดให้แบบเต็มรูปแบบหรือจัดอบรมเครน ปั้นจั่น แบบตามหลักเท่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้ เพื่อความปลอดภัยขององค์กร ของท่าน

     หลักสูตร อบรม เครน ปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ของสถาบันเรานั้น ฯ ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรม หลากหลาย หลักสูตร อบรมร่วมถึงการจัดตั้งหน่วยงาานด้านการตรวจสอบ เครน ปั้นจั่น และดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จากวิทยากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด อบรม เครนปั้นจั่น ชลบุรี ศรีราชา นิคมปิ่นทอง1, ปิ่นทอง 2, ปิ่นทอง 3,

ความคิดเห็นที่ 14

รับจัด จป.หัวหน้างาน จป. บริหาร คปอ. เครนปั้นจั่น เหนือศีรษะ อยู่กับที่ รถเรือปั้นจั่น ชลบุรี ระยอง พัทยา ศรีราชา เมืองชลบุรี บางแสน บ้านบึง อมตะนคร อมตะซิตี้ ปลวกแดง เหมราช นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ท ระยอง รับจัดหลักสูตร หัวหน้างาน ในการพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถทำงานได้ตามตำแหน่งและหน้าที่

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 28 ม.ค 2558 เวลา 21:16:53

ความคิดเห็นที่ 13

http://www.tpd.co.th/tpd/gallery/picture/159หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 (วันที่ 29 ส.ค 2557)

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 28 ม.ค 2558 เวลา 20:57:38

ความคิดเห็นที่ 12

คู่มือการอบรม หลักสูตร การใช้ปั้นจั่น ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ และ คู่มือผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

คู่มือผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

  หลักสูตรเครนปั้นจั่น ตามประกาศกฏหมายใหม่ 2554 รับจัดอบรมสัมมนา IN-House Training

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 10 มี.ค 2557 เวลา 16:09:21

ความคิดเห็นที่ 11

รับจัดอบรมปั้นจั่น เครน ตามกฎหมายใหม่ ปี 2554 ในนิคมอุตสาหกรรม แถบ จังหวัด กรุงศรีอยุธยา และปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี โคราช ขอนแก่น ลพบุรี นิคมอุตสาหกรรมนวะนคร โคราช อยุธยา วังน้อย ดอนเมือง กรุงเทพ หนองแขม มหาชัย สมุทรสาคร สมุทรปราการ พระประแดง บ้านปู บางแสน 2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางพลีเมืองใหม่ บางนาตราด มหาวัทยาลัยหัวเฉียวฯลฯ บางบ่อ บางนา บางโฉลง บางทราย บางปะกง บางสมัคร นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลร์ ถนนบางนา - ตราด

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 20 เม.ษ 2556 เวลา 11:33:54

ความคิดเห็นที่ 10


หลักสูตร: การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
หัวข้อการอบรม
กำหนดการฝึกอบรม
(Crane Operator for Tower Crane, Mobile Crane, Barge Crane)
วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา (ชั่วโมง)
วันที่หนึ่ง
08.45–09.00น. ลงทะเบียน ทีมงาน TPD 0.15
09.00 – 10.00 น. ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre Test) ทีมงาน TPD 0.15
10.00 – 12.00 น. ก. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ.2552
ข. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ค. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง 3
13.00 – 16.00 น. ง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
จ. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
ฉ. ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น แรงงานกำหนด 3
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น. ช. ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
ซ. ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
ฌ. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ 3
13.00– 16.00 น. ญ. ระบบสัญญาณเตือนและ Limit Switch
ฎ. การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
ฏ. การอ่านค่าตารางพิกัดยก
ฐ. การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงานกำหนด 3
วันที่สาม
09.00 – 12.00น. ฑ. วิธีผูก มัดและการยกเคลื่อนย้าย
ฒ. การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
ณ. การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระยะเวลา วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมสวัสดิการ 3
13.00 – 15.30 น. การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ประกอบด้วย ทดสอบการยกและเคลื่อนย้าย สิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคุ้มครอง แรงงานกำหนด 3
15.30 – 16.00 น. ทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test) ทีมงาน TPD 0.15
รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
(3 วัน)
หมายเหตุ: 1.   ผู้บังคับปั้นจั่น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ
2.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการวัดและประเมินผลที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ และต้องมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร
3.   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 - 13.15 น.
                

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 19 เม.ษ 2556 เวลา 04:02:57

ความคิดเห็นที่ 9

บริษัท ท๊อป โปร ฯลฯ บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับการฝึกอบรมปั้นจั่น ดังนี้
สรุปสาระสาคัญ
ประกาศกรมสวสดการและคมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึด
เกาะวัสด หรือผู้ควบคมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นนจั่น พ.ศ. 2554
  
1.

-หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
-หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
-หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
2.
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (หลักสูตร 2 วัน)
3.
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
(หลักสูตร 3 วัน)
4.
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
(หลักสูตร 2 วัน)
5.
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
(หลักสูตร 2 วัน)
6.
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
(หลักสูตร 1 วัน)
7.
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
(หลักสูตร 3 ชม)
(ทบทวน 3 ชม.ตามกฎหมาย)

หากสนใจ โทรติดต่อ คุณกุ้ง เบอร์ 086-3448654 หรือ 038-358676 ต่อ 12

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 19 เม.ษ 2556 เวลา 04:00:42

ความคิดเห็นที่ 8

คู่มือติดตั้งและคู่มือบำรุงรักษา
สารบัญ

1. ข้อแนะนำ
คู่มือ
สัญญาลักษณ์

2. การใช้งานอย่างปลอดภัย
ข้อคำแนะนำการใช้รอกและเงื่อนไขรอบ ๆ การใช้งาน
ระดับเสียงของตัวรอก
การแบ่งกลุ่มรอกเพื่อการดูแล
ลักษณะการยกของรอก
ค่าเฉลี่ยการใช้งานต่อวัน
การเลือกกรุ๊ปของรอกในการใช้งาน
หลักการใช้งานอย่างปลอดภัย
การควบคุมรอกโดยใช้ปุ่มกด
2.5.1 ใช้ปุ่มกด 2 steps pole change control

3. ข้อมูลรอกจากโรงงานผลิต
ข้อมูลเฉพาะของตัวรอก
ข้อกำหนดและมาตรฐาน
อะไหล่
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานผู้ผลิต

4. โครงสร้างของรอก
4.1 ชนิดตัวรอกอยู่ข้าง Beam Low head
4.2 ชนิดคานคู่ Double girder
4.3 ชนิดตัวรอกอยู่ใต้คาน Normal head
4.4 ชนิดอยู่กับที่ Fixed type
4.5 ชนิดไม่มี Hook Machinery
4.6 ตัวลิมิตสวิทซ์ของรอก
4.61. การควบคุมด้วยปุ่มกด
4.7 ชุดขับเคลื่อนสำหรับเคลื่อนที่
4.8 มอเตอร์ขับเครนรุ่น MF06 พร้อมเบรกแบบสำเร็จ
4.9 ระบบ inverter สำหรับขับเคลื่อน
4.10 Ropedrum
4.11 ตัวเรียงสลิง
4.12 Clamp ล็อคสลิงบน drum
4.13 ตัว lock สลิง
4.14 ตะขอ, การรอบสลิง, มูเล่ย์
4.15 สลิง
4.16 การป้องกันยกเกิน

5. การติดตั้ง
เตรียมตัวก่อนติดตั้ง
ชุดขับ Low headroom
การเชื่อมโยงไปยัง Nextwork หลัก

6. การ Commisionning
ตรวจสอบโดยไม่มี load
ตรวจเช็คต้องซ่อม
ตรวจโดยใช้
เช็คเสียงการทำงาน
ตรวจเช็ค
ตรวจเช็คและปรับแต่ง
ตรวจตะขอและการทำงานของพูเล่ย์
ตรวจสลิง
ตรวจอุปกรณ์ป้องกัน overhead
ตรวจชุดขับรางสั้น
ตรวจการทำงานของเบรค
การ test load ด้วย load 100%
ตรวจการทำงานของเบรค
ตรวจอุณหภูมิระหว่างทำงาน
ตรวจชุดขับเคลื่อน
การตรวจที่ load 110%, 125%
ตรวจการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกิน
ตรวจอุณหภูมิขณะใช้งาน
หลังการตรวจเช็ค
ทำความสะอาด
สอนผู้ใช้งาน
ส่งมอบงานพร้อมเอกสาร

7. การซ่อมบำรุง
ช่วงเวลาการบริการและการตรวจเช็ค
การคิดคำนวณค่าการทำงานอย่างปลอดภัย SWP
ขั้นที่ 1 ชั่วโมงการทำงานต่อคาบตรวจเช็ค (T)
ขั้นที่ 2 ลักษณะการยกในระหว่างคาบ (load inspection)
ขั้นที่ 3 เวลาการบริการเป็นครั้ง ๆ
ขั้นที่ 4 คือผลบอกของหัวข้อ 3
ขั้นที่ 5 ค่า SWF คือ ค่าเวลาที่เหลืออยู่ที่ยังใช้รอกได้ปลอดภัย
การซ่อมบำรุงใหญ่ทั่วไป
แนะนำให้ขันให้แน่นด้วยเครื่องมือเฉพาะ

8. การหล่อลื่น
คุณภาพน้ำมันหล่อลื่น
ปริมาณสารหล่อลื่นที่ Hoist gear
ปริมาณสารหล่อลื่นที่ มอเตอร์เคลื่อนที่
ปริมาณสารหล่อลื่นของ drum + rip gear

9. ตัวอย่างปัญหา

  สนใจติดต่อคุณกุ้ง 086-3448654

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 มิ.ย 2555 เวลา 13:21:43

ความคิดเห็นที่ 7

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
หัวข้อการอบรม
กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
(Crane Operator for Tower Crane, Mobile Crane, Barge Crane)
วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา (ชั่วโมง)
วันที่หนึ่ง
08.45–09.00น. ลงทะเบียน ทีมงาน TPD 0.15
09.00 – 10.00 น. ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre Test) ทีมงาน TPD 0.15
10.00 – 12.00 น. ก. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ.2552
ข. มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ค. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง 3
13.00 – 16.00 น. ง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
จ. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
ฉ. ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น แรงงานกำหนด 3
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น. ช. ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
ซ. ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
ฌ. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ 3
13.00– 16.00 น. ญ. ระบบสัญญาณเตือนและ Limit Switch
ฎ. การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
ฏ. การอ่านค่าตารางพิกัดยก
ฐ. การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก กรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงานกำหนด 3
วันที่สาม
09.00 – 12.00น. ฑ. วิธีผูก มัดและการยกเคลื่อนย้าย
ฒ. การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
ณ. การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระยะเวลา วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมสวัสดิการ 3
13.00 – 15.30 น. การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ประกอบด้วย ทดสอบการยกและเคลื่อนย้าย สิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย และคุ้มครอง แรงงานกำหนด 3
15.30 – 16.00 น. ทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test) ทีมงาน TPD 0.15
รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
(3 วัน)
หมายเหตุ: 1.   ผู้บังคับปั้นจั่น หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ
2.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการวัดและประเมินผลที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ และต้องมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร
3.   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 - 13.15 น.

รับจัดทั่วประเทศครับ อาทิ เช่น นครราชสีมา โคราช อยุธยา กรุงเทพ ชลบุรี ตาก ตราด นครพนม ขอนแก่น เชียงใหม่ กาญจนบุรี อุทัยธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษณ์ จันทบุรี ระยอง O}O

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 มิ.ย 2555 เวลา 13:18:31

ความคิดเห็นที่ 6

รับจัดอบรมเครนปั้นจั่น Inhouse Training ตามจังหวัดต่างๆๆ เช่น สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พัทยา ตามนิคิมอุตสาหกรรมต่าง เชา นวะนคร บางปู อมตะนคร อีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น บางพลีเมืองใหม่ สมุทรปนาการ แพรกษา บางปู อยุธยา วังน้อย ไฮเทค โคราช นครราชสีมา ฯลฯ  สนใจติดต่อ คุณกุ้ง 086-3448654

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 มิ.ย 2555 เวลา 13:08:48

ความคิดเห็นที่ 5

บริษัทท๊อปโปรฯลฯ
ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น กฏหมายใหม่ 2554 วิทยากรฝึกอบรมคุณสมบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

วิทยากรฝึกอบรม
ข้อ ๑๗ วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเท่า
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
หรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๓) ช่างชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและหัวข้อที่บรรยาย
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๔) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การฝึกอบรม
หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วิทยากรอบรมหลักสูตรปั้นจั่น ตามกฏหมายแรงงานใหม่ 2554
สนใจติดต่อ 038-776242 ต่อ 12 หรือ 086-3448654

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 มิ.ย 2555 เวลา 11:31:07

ความคิดเห็นที่ 4

ทำไมบริษัทสวนใหญ่ถึงเรียกใช้ให้เราเป็นผู้จัดการฝึกอบรมเครน ปั้นจั่นให้กับเขา ท่านสามารถหาคำตอบได้ที่ WEB ของบริษัทท๊อปโปรฯลฯ ครับ เรามีหลักสูตรฝึกอบรมเครนและปั้นจั่นหลายหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการและตามกฏหมายทุกประการครับ สนใจติดต่อ 086-3448654 ครับ หรือ WWW.tpd.co.th

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 14 มิ.ย 2555 เวลา 11:21:27

ความคิดเห็นที่ 3

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติวิทยากรที่ อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น( เครน) ตามที่กฎหมายกำหนด คือ
   1.สำเร็จ ปริญญาตรี ด้านวิศกรรม สาขาเครื่องกล หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์บรรยายเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   2.สำเร็จปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า หรือเป็น จป.วิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3.ช่างชำนาญงาน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 11 ม.ค 2555 เวลา 11:09:53

ความคิดเห็นที่ 2

เรามีวิทยากรฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติ ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด และเป็นผู้เชียวชาญด้านนี้โดยตรง

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 11 ม.ค 2555 เวลา 11:03:32

ความคิดเห็นที่ 1

หลักสูตรอบรม เครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่  รับจัดอบรมภายในองค์กร โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ทั่วภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปลวกแดง อมตะนคร อมตะซิตี้ เหมราช 1, 2 บางบ่อ แหลมฉบัง

โดย : topprotpd@yahoo.com  โพสเมื่อ 07 ม.ค 2555 เวลา 16:17:11