แนะนำ หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ,หลักสูตร HR , มาตรฐาน ISO ประจำปี 2563

ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ให้คุณเป็นหัวหน้าที่ชาญฉลาด

กับหลักสูตรหัวหน้างานที่เราคัดสรรมาให้สำหรับหัวหน้างาน อบรมกับเรา มั่นใจได้ว่าคุณต้องได้ความรู้มากมาย

เพื่อนำไปใช้แก่ในองค์กร พัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย ตามมาตรฐาน

เรามีบริการ ด้านฝึกอบรม ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ด้านบริหารระบบคุณภาพ

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ด้านการบริการการตลาดการขาย

ด้านการบริหารโลจิสติก การคลังและการขนส่ง

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

เรามีบริการ ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้าน ISO 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านกิจกรรม 5 ส , QCC 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

ท่านที่สนใจ รูปแบบ Public สามารถติดต่อได้ที่ โทร.086-3699225 , 038-387718 

 In House โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
28 ก.พ 2563 5354
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
04 มี.ค 2563 5358
2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
21 มี.ค 2563 5317
2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
02 เม.ษ 2563 5330
2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
07 เม.ษ 2563 5322
2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
08 เม.ษ 2563 5345
2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
10 เม.ษ 2563 5348
2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
24 เม.ษ 2563 5355
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
27 เม.ษ 2563 5339
2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
28 เม.ษ 2563 5309
2000001 - Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
14 พ.ค 2563 5326
2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า Toyota Producetion System TPS
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
18 พ.ค 2563 5349
2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
19 พ.ค 2563 5359
2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
23 พ.ค 2563 5340
2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma
http://www.tpd.co.th/tpd/
01 มิ.ย 2563 5331
2000017 - พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
10 มิ.ย 2563 5350
2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
11 มิ.ย 2563 5310
2000001 - Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
16 มิ.ย 2563 5318
2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
22 มิ.ย 2563 5336
2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร "Total Quality Management : TQM"
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
25 มิ.ย 2563 5356
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี