ตารางฝึกอบรม ปี 2563 จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ. และหลักสูตรใหม่ๆที่น่าสนใจ

คุณลูกค้าสามารถดูหลักสูตรใหม่ๆตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563 มีทั้งหลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ)หลักสูตร HR และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน หรือสนใจหลักสูตรของเรา เรามีบริการรูปแบบ Publi Training สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 038-387718, 086-3699225 และรูปแบบ In House Training สามารถติดต่อได้ที่โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
21 ก.พ 2563 5465
7000017-ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
22 ก.พ 2563 5189
1700008 - เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
22 ก.พ 2563 5268
1900056 - การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
24 ก.พ 2563 5771
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
24 ก.พ 2563 5643
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ก.พ 2563 5656
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Summit Windmill Golf Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
24 ก.พ 2563 5788
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
24 ก.พ 2563 5590
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พานหิน รีเจ้นท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
24 ก.พ 2563 5911
7000026-การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
25 ก.พ 2563 5453
7000016-เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
25 ก.พ 2563 5938
4000003-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
25 ก.พ 2563 5533
4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
25 ก.พ 2563 5730
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
26 ก.พ 2563 5384
3000026 - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
26 ก.พ 2563 5764
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.อยุธยา
27 ก.พ 2563 5433
7000002-ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Standard Test)
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
27 ก.พ 2563 5426
4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
28 ก.พ 2563 5354
2000032 - การปรับปรุงงานด้วยกิจกรรม QCC
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
02 มี.ค 2563 5546
4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
02 มี.ค 2563 5493
7000023-ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ
HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี