ตารางฝึกอบรม ปี 2561 จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ. และหลักสูตรใหม่ๆที่น่าสนใจ

คุณลูกค้าสามารถดูหลักสูตรใหม่ๆมีทั้งหลักสูตร จป. หลักสูตร HR และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน หรือสนใจหลักสูตรของเรา เรามีบริการรูปแบบ Publi Training สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 038-387718, 086-3699225 และรูปแบบ In House Training สามารถติดต่อได้ที่โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879  

ประเภท วันที่อบรม หัวข้อการอบรม สถานที่อบรม
30 ธ.ค 2560 ST-0201 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
08 ม.ค 2561 4000023 - ผู้บังคับ ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ม.ค 2561 4000024 - การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสากล (New) (Electrical System Installation) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ม.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ม.ค 2561 4000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
17 ม.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
17 ม.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
17 ม.ค 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
22 ม.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 2561 4000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 2561 4000022 - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
23 ม.ค 2561 4000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ม.ค 2561 4000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 ม.ค 2561 4000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
30 ม.ค 2561 4000020 - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Controller using crane) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
01 ก.พ 2561 4000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
02 ก.พ 2561 4000006 - เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ (Accident/Incident Investigations) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
02 ก.พ 2561 4000006 - เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ (Accident/Incident Investigations) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
03 ก.พ 2561 4000006 - เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ (Accident/Incident Investigations) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)