9 ทักษะก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ปี 2563

ทำไมหัวหน้างานมีความสำคัญ

> อยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติงานที่สุด
> อยู่ในสภาพแวดล้อม และสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน
> เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
> แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
> ผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
> รับนโยบายจากผู้บริหารนำลงไปสู่การปฏิบัติ
> เป็นพนักงานระดับผู้นำที่มีจำนวนมากที่สุดในองค์กร

 

___________________________________

พลาดไม่ได้!! กับ  9 ทักษะก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
ลงทะเบียนก่อนใคร คลิ๊ก https://www.hrodthai.com/1900053

หรือโทร : 086-344-8654 (คุณกุ้ง)