10 ขั้นตอนเพื่อก้าวเข้าสู่หัวหน้างาน

ทำไมหัวหน้างานมีความสำคัญ

> อยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติงานที่สุด
> อยู่ในสภาพแวดล้อม และสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน
> เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
> แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
> ผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
> รับนโยบายจากผู้บริหารนำลงไปสู่การปฏิบัติ
> เป็นพนักงานระดับผู้นำที่มีจำนวนมากที่สุดในองค์กร

___________________________________

พลาดไม่ได้!! กับ 10 ขั้นตอน เพื่อก้าวสู่หัวหน้างาน
ลงทะเบียนก่อนใคร คลิ๊ก : http://www.safetyinthai.com/15656214/public
หรือโทร : 086-344-8654 (คุณกุ้ง)