กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

ใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมาย!!

มีโทษหนัก!  
ปรับตั้งแต่ 4 แสน - 8 แสน บาท  ต่อลูกจ้าง 1 คนหรือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป