รับจัดอบรมเขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา

"บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด"

ทีมงานกลุ่มผู้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพของภาคตะวันออก พร้อมหลักสูตรการอบรมใหม่ๆ ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามปฎิญาณที่ว่า
"พัฒนาวิชาชีพอย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง"

บริการจัดฝึกอบรมทั้งภายในองค์กร และนอกสถานที่ InHouse & Public Training 
สนใจติดต่อ : 038-387-717,038-387-718, มือถือ 091-234-5669 
Email : topprotpd@yahoo.com Website: http://www.tpd.co.th