ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ!!! แนะนำหลักสูตรอบรมประจำปี 2560/2017 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety)

สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้วางโปรแกรมการจัดอบรม แผนหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทท่าน

แนะนำ "โปรแกรมการอบรมสัมนา ประจำปี 2560/2017" ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน  บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) จป.ระดับเทคนิค
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้าน  หลักสูตรด้านไฟฟ้า  เครนปั้นจั่น  ในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง  อยุธยา โคราช ปราจีนบุรี  อบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์  การประเมินความเสี่ยงต่างๆ  หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5ส และ Kaizen รับจัดอบรมหลักสูตร ในรูปแบบ In house และ Public Training  ทั่วภูมิภาค กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร บางประกง นิคมอมตะนคร อมตะซิตี้ เหมราช นิคมโรจนะ สระบุรี  ปลวกแดง  นิคมมาบตาพุด 


ดาวน์โหลดเอกสาร  "ตารางอบรมประจำปี 2560 / 2017"  คลิ๊กที่นี่