หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
อบรมฟรี!! หัวข้อหลักสูตร : กฎหมายแรงงาน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้ (เต็มแล้วค่ะ) 222 topprotpd@yahoo.com 09 มิ.ย 2558
อบรม Public Training หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้างาน 216 topprotpd@yahoo.com 09 มิ.ย 2558
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาหัวหน้างานสู่การเป็นหัวหน้างานระดับต้น จ.ชลบุรี ระยอง   250 topprotpd@yahoo.com 28 พ.ค 2558
ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร วันหยุดประจำปี 2558 ของทางบริษัทฯ 238 topprotpd@yahoo.com 27 พ.ค 2558
ยินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่สนใจอบรมหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ด้านความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ   222 topprotpd@yahoo.com 26 พ.ค 2558
บริการเช่าสถานที่สำหรับอบรม-สัมมนา ประชุม,งานมงคล และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ จ.ชลบุรี ระยอง   246 topprotpd@yahoo.com 26 พ.ค 2558
มีคนบอกว่าอนาคตทิศทางของการบริหารงานบุคคล เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรจะมาแรงมาก ท่านคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับ 214 topprotpd@yahoo.com 25 พ.ค 2558
การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ) พื้นที่เขต จ.ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฯ 218 topprotpd@yahoo.com 23 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรมฟรี!! ด้านการจัดการและบริหาทรัพยากรมนุษย์ฯ (หลังAEC) จ.ชลบุรี   239 topprotpd@yahoo.com 23 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ    240 topprotpd@yahoo.com 18 พ.ค 2558
หลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2558 ที่น่าสนใจ พร้อมรับใบ certificate หลังการอบรม   237 topprotpd@yahoo.com 14 พ.ค 2558
อบรมหลักสูตร"คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" จ.ระยอง    299 topprotpd@yahoo.com 14 พ.ค 2558
รับจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้เครนปั้นจั่น 2558/2015 ในรูปแบบ InHouse Training เขตพื้นที่จ.ชลบุรี ระยอง   245 topprotpd@yahoo.com 12 พ.ค 2558
ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้า จป.บริหาร และ คปอ. 224 topprotpd@yahoo.com 11 พ.ค 2558
โปรโมชั่นพิเศษสุด!! สำหรับลูกค้าอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร และ คปอ. 221 topprotpd@yahoo.com 11 พ.ค 2558
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ รับจัดอบรม จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. ในเขตพื้นที่ชลบุรี ระยอง นิคมต่างๆ และพื้นที่ใก้ลเคียง   297 topprotpd@yahoo.com 11 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับหัวหน้างาน เขตพื้นที่จ.ชลบุรี ระยอง    223 topprotpd@yahoo.com 11 พ.ค 2558
โอกาสดี!! หลักสูตรอบรมที่จะทำให้คุณเป็นวิทยากรมืออาชีพด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว   273 topprotpd@yahoo.com 09 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต รับอบรม In-House Training ชลบุรี ระยอง 234 topprotpd@yahoo.com 07 พ.ค 2558
รับจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทุกด้าน ตามกฎหมายกำหนด พร้อมมอบรับวุฒิบัตร (certificate) หลังการอบรม   284 topprotpd@yahoo.com 06 พ.ค 2558