หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
อบรม-สัมนาเชิงแชร์ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อหลักสูตรอบรม "กฎหมายแรงงานที่ฝานทรัพยากรบุคคลควรรู้" จ.ชลบุรี   208 topprotpd@yahoo.com 20 ก.ค 2558
กิจกรรมการอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้!!   215 topprotpd@yahoo.com 20 ก.ค 2558
กิจกรรมการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. จ.ชลบุรี   175 topprotpd@yahoo.com 17 ก.ค 2558
JOB Description คืออะไร ?? สายงานไหนที่ต้องรู้จักและทำความเข้าใจ   203 topprotpd@yahoo.com 17 ก.ค 2558
การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจําเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   182 topprotpd@yahoo.com 14 ก.ค 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม (public Training) 2558 / 2015   187 topprotpd@yahoo.com 13 ก.ค 2558
บริการจัดอบรมเครน ปั้นจั่น ในรูปแบบ In-House ตามกฎหมายใหม่ 2554 ประจำปี 2558/2559   265 topprotpd@yahoo.com 13 ก.ค 2558
ศาสตร์การตั้งตำถามเชิงบวกกับทุกความท้าทายทุกปัญหา (APPRECTIVE INQUIRY)   188 topprotpd@yahoo.com 13 ก.ค 2558
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing to Become Supervisor)   200 topprotpd@yahoo.com 10 ก.ค 2558
แนะนำหลักสูตรความปลอดภัย ด้านเครนปั้นจั่น ประเภท OverheadCrane (เครนในโรงงาน) , MoblieCrane (เครนนอกโรงงาน รถเครนเคลื่อนที่)   185 topprotpd@yahoo.com 09 ก.ค 2558
ประชาสัมพันธ๋การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ ณ SF STRIKE BOWL เซ็นทรัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี   243 topprotpd@yahoo.com 09 ก.ค 2558
โครงการโบว์ลิ่งการกุศล" (สไตรค์นี้..เพื่อน้อง) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ "พณฯ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   220 topprotpd@yahoo.com 09 ก.ค 2558
การให้บริการจัดอบรม - สัมมนาด้านความปลอดภัยในเขตพื้ืนที่ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพฯ    231 topprotpd@yahoo.com 09 ก.ค 2558
ด่วน!! รับสมัครวิทยากร หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน   196 topprotpd@yahoo.com 30 มิ.ย 2558
หลักสูตรอบรมการเก็บชั่วโมงสะสมสำหรับนักบัญชี ทั้งผู้ทำและผู้สอบ (CPD,CPA)   200 topprotpd@yahoo.com 27 มิ.ย 2558
หลักสูตรการค้นหาและ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย(Job Safety Analysis) จังหวัดชลบุรี ระยอง และนิคมต่างๆ    204 topprotpd@yahoo.com 20 มิ.ย 2558
ความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Working & Life) 190 topprotpd@yahoo.com 19 มิ.ย 2558
หลักสูตร Public Training หน้าที่บทบาทของผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ !!   270 topprotpd@yahoo.com 18 มิ.ย 2558
บริการรับจัดอบรมหลักสูตรปั้นจั่น เครน ทั้ง Overhead Crane และ Moblie Crane ในรูปแบบ In House Training ตามกฎหมายล่าสุด ปี 2554   187 topprotpd@yahoo.com 16 มิ.ย 2558
หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) จ.ชลบุรี   188 topprotpd@yahoo.com 16 มิ.ย 2558