หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร และ คปอ.   198 topprotpd@yahoo.com 03 ต.ค 2558
การอบรมหลักสูตร ทบทวนการทํางานเกียวกับปั่นจั่น เครน (Overhead crane) ตามกฎหมายบังคับ    204 topprotpd@yahoo.com 02 ต.ค 2558
แห่งแรกในชลบุรี!! IBA SCIENCE เสริมทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่สนุกตื่นเต้น (บางแสน)ชลบุรี   224 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2558
บริการจัดอบรม จป.หัวหน้างาน บริหาร และ คปอ. เขตพื้นที่จ.ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ   238 topprotpd@yahoo.com 01 ต.ค 2558
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้างาน นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 202 topprotpd@yahoo.com 28 ก.ย 2558
หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานฯ คปอ. ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี   213 topprotpd@yahoo.com 24 ก.ย 2558
เปิดแล้ว!! IBA SCIENCE ศูนย์พัฒนาเสริมสร้างความรู้และความสามารถให้เด็กๆ เขตพื้นที่ จ.ชลบุรี   247 topprotpd@yahoo.com 24 ก.ย 2558
การอบรมหลักสูตร "การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี" รุ่นที่1 จ.ชลบุรี   203 topprotpd@yahoo.com 21 ก.ย 2558
อบรม In-house Training หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จ.ชลบุรี   206 topprotpd@yahoo.com 21 ก.ย 2558
หลักสูตรด้านการสร้างทีม Team Building & Walk Rally   274 topprotpd@yahoo.com 21 ก.ย 2558
หลักสูตรการอบรมให้พนักงานหริอลูกจ้างใหม่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยตามกฎหมายบังคับ   242 topprotpd@yahoo.com 21 ก.ย 2558
การฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น เครน ชนิดปั้นจั่นอยู่กับที่ หรือปั้นจั่นชนิดอื่นๆ (Overhead Crane) จ.ชลบุรี   270 topprotpd@yahoo.com 18 ส.ค 2558
ความสําคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร จ.ชลบุรี   252 topprotpd@yahoo.com 18 ส.ค 2558
หลักสูตรอบรม : การเป็นวิทยากรอย่างมีอาชีพ (Train The Trainer) บรรยายโดย รศ.สุขุม นวลสกุล 195 topprotpd@yahoo.com 17 ส.ค 2558
เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ   217 topprotpd@yahoo.com 17 ส.ค 2558
หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ : เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน 255 topprotpd@yahoo.com 13 ส.ค 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2558/2015 อบรมที่ศูนย์ HRD ESIE CENTER ชลบุรี   213 topprotpd@yahoo.com 08 ส.ค 2558
"โครงการโบว์ลิ่งการกุศล" (สไตรค์นี้..เพื่อน้อง) ณ SF Bowl @ Central Festival Pattaya Beach   242 topprotpd@yahoo.com 08 ส.ค 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมในรูปแบบ Public Training หัวข้อ "จัดทำ JOB Description อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ"   240 topprotpd@yahoo.com 08 ส.ค 2558
อบรม Public Training หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จ.ชลบุรี   222 topprotpd@yahoo.com 08 ส.ค 2558