หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
แผนที่ศูนย์อบรม : HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี ประจำปี 2559/2016 เพื่อเดินทางมาอบรมกับทางบริษัท   183 topprotpd@yahoo.com 06 ม.ค 2559
หลักสูตรอบรม "เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน" ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ จ.ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา   224 topprotpd@yahoo.com 14 ธ.ค 2558
รับจัดอบรมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน" ในรูปแบบ In-House Training   168 topprotpd@yahoo.com 14 ธ.ค 2558
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยวันนี้!! กับ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี ระยอง   213 topprotpd@yahoo.com 07 ธ.ค 2558
หลักสูตรใหม่!! ปี59 กับ ตารางการฝึกอบรม-สัมมนา ประจำปี 2559-2016 (Public Training)   250 topprotpd@yahoo.com 16 พ.ย 2558
รับบริการ ตรวจเช็คตรวจสอบระบบและอุปกรณไฟฟาภายในโรงงานโดยวิศวกร เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง    192 topprotpd@yahoo.com 07 พ.ย 2558
การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ เพื่อเสริมทักษะทางด้านการขับรถ เขตพื้นที ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ   224 topprotpd@yahoo.com 07 พ.ย 2558
การอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน" พัทยา จ.ชลบุรี   222 topprotpd@yahoo.com 07 พ.ย 2558
อบรมบัญชีเขตจ.ชลบุรีก่อนใคร !! กับหลักสูตรใหม่ของนักบัญชี ทั้งผู้ทำ CPD และ ผู้สอบ CPA ภายในปีนี้เท่านั้น   191 topprotpd@yahoo.com 02 พ.ย 2558
การอบรมหลักสูตร ทักษะการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skill for a Modern Supervisor)    255 topprotpd@yahoo.com 30 ต.ค 2558
การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของชีวิตอย่างไร?? ให้มีประสิทธิผล   213 topprotpd@yahoo.com 20 ต.ค 2558
หลักสูตรอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี : การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร ภายในเขตจังหวัดชลบุรี   215 topprotpd@yahoo.com 20 ต.ค 2558
ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ภายในองค์กรของท่าน ในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี   268 topprotpd@yahoo.com 17 ต.ค 2558
หลักสูตรการอบรมลูกจ้างใหม่ พนักงานใหม่ ตามกฎหมายบังคับ พ.ร.บ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 201 topprotpd@yahoo.com 15 ต.ค 2558
อบรมหลักสูตร : การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   201 topprotpd@yahoo.com 13 ต.ค 2558
หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)   200 topprotpd@yahoo.com 13 ต.ค 2558
หลักสูตรอบรมการเป็นผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้งานรถเครนปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่น เคลื่อนที่ (Mobile Crane)    183 topprotpd@yahoo.com 09 ต.ค 2558
หลักสูตรอบรม จป.บริหาร ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บางแสน) จ.ชลบุรี 223 topprotpd@yahoo.com 08 ต.ค 2558
แนะนำ!! หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับเทคนิค    215 topprotpd@yahoo.com 03 ต.ค 2558
วันนี้คุณอบรมพนักงานใหม่ตามกฎหมายบังคับหรือยัง ??? .   188 topprotpd@yahoo.com 03 ต.ค 2558