หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตรอบรมด้านไฟฟ้า ตามข้อบังคับกฎหมายกำหนด ปี 2558   223 topprotpd@yahoo.com 01 มี.ค 2559
การอบรม : เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ระยอง ชลบุรี   193 topprotpd@yahoo.com 29 ก.พ 2559
เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้า 247 topprotpd@yahoo.com 26 ก.พ 2559
หลักสูตรอบรมด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นหัวหน้างาน    195 topprotpd@yahoo.com 22 ก.พ 2559
หลักสูตรการอบรม การปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)    208 topprotpd@yahoo.com 22 ก.พ 2559
ชลบุรี ระยอง เกิดเหตุปั้นจั่นล้มครืนทับสายไฟฟ้­าแรงสูง 178 topprotpd@yahoo.com 15 ก.พ 2559
การอบรมหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป-หัวหน้างาน-อบรมจป-ระดับ-หัวหน้างาน) ระดับหัวหน้างาน ณ ศูนย์ HRD ESIE CENTER (บางแสน) จ.ชลบุรี, อบรมหลักสูตร-จป-บริหาร-ชลบุรี-ตัวอย่างอบรม-จป-หัวหน้างาน-สมุทรปราการ 275 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
หลักสูตรความร่วมมือระหว่างพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี และ HRD ESIE CENTER    260 topprotpd@yahoo.com 21 ม.ค 2559
ตรวจสอบเครน-ปั้นจั่น-รับรองเครน-ปั้นจั่น-อบรมหลักสูตร-พร้อมตรวจเช็ค-ทดสอบปั้นจั่น-เครน-เขตพื้นที่ภาคตะวันออก-ชลบุรี-ระยอง-สมุทรปราการ-โคราช-    237 topprotpd@yahoo.com 19 ม.ค 2559
ปวดตา!!! กับอาการที่ไม่ควรมองข้าม 277 topprotpd@yahoo.com 15 ม.ค 2559
รับจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำเกี่ยวกับไฟฟ้า จ.ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ   200 topprotpd@yahoo.com 15 ม.ค 2559
การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 218 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2559
อบรมตามกฎหมายล่าสุด!! 2559 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า    293 topprotpd@yahoo.com 12 ม.ค 2559
นอนดึก-ตื่นเช้า ...กินอะไรให้สดชื่น!!! 221 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2559
หลักสูตรอบรม : ผู้บังคับปั้นจั่นเครน Overhead Crane จ.ชลบุรี    197 topprotpd@yahoo.com 11 ม.ค 2559
การอบรมเครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด!! ประจำปี 2554   183 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2559
หลักสูตรอบรม!! ประจำเดือน มกราคม 2559 อบรมที่ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี   208 topprotpd@yahoo.com 06 ม.ค 2559
โปรแกรมการอบรมสัมนา ประจำปี 2559/2016 หลักสูตร HR ความปลอดภัยด้านต่างๆ   260 topprotpd@yahoo.com 06 ม.ค 2559
รับสมัคร :: IT Support (Web Programmer) ด่วน!!! จ.ชลบุรี   228 topprotpd@yahoo.com 06 ม.ค 2559
รับจัดอบรมหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับเทคนิค    235 topprotpd@yahoo.com 06 ม.ค 2559