หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตร : รวมประเด็นเด็ด ข้อผิดพลาดของนักบัญชี ที่มักถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ (รุ่นที่ 2/2555)   470 topprotpd@yahoo.com 05 ก.ย 2555
การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตรวจหาความผิดปกติของรายการบัญชี   524 topprotpd@yahoo.com 23 ส.ค 2555
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ” 2555/2556   482 topprotpd@yahoo.com 14 มิ.ย 2555
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (ด้านแรงงานสัมพันธ์ บริหารค่าจ้าง ด้านสรรหาว่าจ้าง ด้านการฝึกอบรม) ปี 2555/2556   783 topprotpd@yahoo.com 28 ม.ค 2555
เจาะลึก…หลักและวิธีบริหารการขึ้นเงินเดือนอันเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ: (เชิงปฏิบัติการ)   430 topprotpd@yahoo.com 18 ม.ค 2555
หลักสูตรอบรมเครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ 2554 (ล่าสุด) ประจำปี 2556/2557 อบรมโดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมกำหนด ในการอบรมปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ชลบุรี ระยอง พัทยา   5217 topprotpd@yahoo.com 07 ม.ค 2555
Review... ทุกฟังก์ชั่นที่มีการปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนไปของ iPhone 4s    452 topprotpd@yahoo.com 21 ธ.ค 2554
สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึด   890 topprotpd@yahoo.com 28 ต.ค 2554
กฎหมายใหม่เครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ 2554 TPD Crane Service   4928 topprotpd@yahoo.com 12 ต.ค 2554
Comming Soon!!!!! ปี หน้าเจอกลับเหล่า HR- Professional ระดับมืออาชีพครับ   440 topprotpd@yahoo.com 12 ต.ค 2554
ปีหน้าจัดเต็มครับ หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาทรัพยากรบุคคล (เอชอาร์) HR.   472 topprotpd@yahoo.com 07 ต.ค 2554
ขอเชิญแนะนำหลักสูตรอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี (CPD) ประจำ ปี 2555   648 topprotpd@yahoo.com 07 ต.ค 2554
แนะนำ หลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” (International Financial Reporting Standard : IFRS for Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs)   518 topprotpd@yahoo.com 06 ต.ค 2554
ใน งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 (BookExpo Thailand 2011)   432 topprotpd@yahoo.com 06 ต.ค 2554
รับตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit) รับรองBOI (BOI Audit)    523 topprotpd@yahoo.com 26 ก.ย 2554
นโยบาย รถคันแรก รายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงินภาษี ในการซื้อรถยนต์คันแรก   514 topprotpd@yahoo.com 14 ก.ย 2554
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด รับจัดอบรมเครน ปั้นจั่น โดยวิทยากรที่มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี   1041 topprotpd@yahoo.com 10 ก.ย 2554
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ 445 topprotpd@yahoo.com 05 ส.ค 2554
อบรมเครน ปั้นจั่น ชลบุรี | หลักสูตรอบรมตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครนปั้นจั่น 2554 (ชลบุรี ศรีราชา ระยอง ฉะเชิงเทรา)   1631 topprotpd@yahoo.com 03 ส.ค 2554
รับทำบัญชีชลบุรี, บริการจดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี ,ภาษีอากร, บริการตรวจสอบบัญชี, ชลบุรี ระยอง   500 topprotpd@yahoo.com 24 พ.ค 2554