หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตร อบรม การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ 2556/2557 (ทักษะระดับหัวหน้างาน)   369 topprotpd@yahoo.com 14 ส.ค 2556
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงาน 2556/2557 (ทักษะหัวหน้างาน)   334 topprotpd@yahoo.com 14 ส.ค 2556
หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบยังยืนอย่างมืออาชีพ (32ชั่วโมง) เร็วๆๆนี้   342 topprotpd@yahoo.com 18 มิ.ย 2556
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” 2556/2557   359 topprotpd@yahoo.com 30 พ.ค 2556
หลักสูตร อบรม เทคนิคการสอนงาน 2556/2557 (การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน)   346 topprotpd@yahoo.com 30 พ.ค 2556
หลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่” 2556/2557   321 topprotpd@yahoo.com 30 พ.ค 2556
หลักสูตรอบรม: "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" 2556/2557   327 topprotpd@yahoo.com 30 พ.ค 2556
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ” 2555/2556   322 topprotpd@yahoo.com 30 พ.ค 2556
หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำ/ปัญหาและการตัดสินใจ 2556/2557 (ระดับผู้บริหารงานเบื้องต้น)   398 topprotpd@yahoo.com 10 เม.ษ 2556
ปฏิทินอบรมสัมมนาบัญชี เอชอาร์ หัวหน้างาน การเตรียมความพร้อมหัวหน้างาน ประจำปี 2556/2557   411 topprotpd@yahoo.com 25 ม.ค 2556
Up date มาตรฐานการบัญชี ปี 2556 สำหรับผู้ทำบัญชี ที่เก็บชั่วโมงบัญชีและอื่นๆ (ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ค่ะ)   437 topprotpd@yahoo.com 09 ม.ค 2556
บริการจัดอบรมเครนปั้นจั่น ตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2555/2556   603 topprotpd@yahoo.com 05 ม.ค 2556
หลักสูตร อบรมผู้ทำบัญชี (CPD) ปี 2556/2557 เก็บชั่วโมงบัญชีและชั่วโมงอื่นๆ   415 topprotpd@yahoo.com 04 ม.ค 2556
หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ระดับหัวหน้างาน 2555/2556   377 topprotpd@yahoo.com 04 ม.ค 2556
หลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่” 2555/2556   398 topprotpd@yahoo.com 04 ม.ค 2556
หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 2555/2556   752 topprotpd@yahoo.com 04 ม.ค 2556
บารัค โอบามา ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2   362 topprotpd@yahoo.com 07 พ.ย 2555
หลักสูตรอบรม "หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล" 2555/2556   655 topprotpd@yahoo.com 18 ก.ย 2555
หลักสูตร อบรมบัญชี CPD ประจำปี 2555/2556   450 topprotpd@yahoo.com 12 ก.ย 2555
กฎหมายใหม่ 2554 หลักสูตรอบรมปั้นจั่น โดยวิทยากรตามหลักเกณฑ์ กฎหมายใหม่ (เครนปั้นจั่น จัด ปี 2555 (2012)   495 topprotpd@yahoo.com 07 ก.ย 2555