หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตรความปลอดภัย บริษัทฯที่ต้องการอบรมความปลอดภัย ศุนย์หลักสูตรความปลอดภัย อบรมหลักสูตรความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร    211 topprotpd@yahoo.com 03 ก.พ 2558
หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร ตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2558/2015   273 topprotpd@yahoo.com 30 ม.ค 2558
แผนการฝึกอบรมประจำปี 2558/2015 หลักสูตรฝึกอบรม Public Training and In-House Training   215 topprotpd@yahoo.com 29 ม.ค 2558
หลักสูตร อบรมการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ ผู้นำ ภาวะผู้นำ การประเมินผลงาน การบริหารค่าจ้างเงินเดือน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน หลักสูตรการบริหารผลงาน รับจัดอบรมทั่วประเทศ ชลบุรี ระยอง พัทยา อมตะนคร ศรีราชา บ้านบึง ปลวกแดง อีสเทิร์นซีบอร์ท สยามอีง 219 topprotpd@yahoo.com 20 ม.ค 2558
ด่วน.... เปิดรับสมัครวิทยากร ประจำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ท่านสามารถส่งประวัติเพื่อพิจารณาได้ครับ   211 topprotpd@yahoo.com 10 ม.ค 2558
เตรียมพบโปรโมชั่นสุดๆๆๆๆ ฉลองเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งภาคตะวันออก 204 topprotpd@yahoo.com 08 ม.ค 2558
สอนทำธุรกิจสำนักงานบัญชี กับโครงการอบรม "โปรแกรมเจ้าของธุรกิจสำนักงานบัญชียุคใหม่"    228 topprotpd@yahoo.com 30 ก.ย 2557
อบรมฟรี!! กับหลักสูตร "การวางแผนการฝึกอบรมฯ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"   257 topprotpd@yahoo.com 29 ก.ย 2557
ตารางการฝึกอบรม-สัมมนา ประจำปี 2558-2015 (Public Training)   450 topprotpd@yahoo.com 02 ก.ย 2557
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (หลักสูตร จป.หัวหน้างาน หลักสูตร จป.บริหาร หลักสูตร คปอ.) นิคมฯ ปิ่นทอง ชลบุรี ประจำปี 2558/2015 513 topprotpd@yahoo.com 10 ก.ค 2557
โบชัวร์แนะนำ!! หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (HR) 2014/2557   336 topprotpd@yahoo.com 18 มี.ค 2557
หลักสูตรอบรม "การประเมินความเสี่ยง( Risk Assessment )" 2014/2557   354 topprotpd@yahoo.com 24 ก.พ 2557
แนะนำหลักสูตร!! ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2557/2014   314 topprotpd@yahoo.com 18 ก.พ 2557
หลักการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 2014/2557   333 topprotpd@yahoo.com 14 ม.ค 2557
หลักสูตร การบริหารผลงาน (Performance Management) PM   313 topprotpd@yahoo.com 13 ม.ค 2557
อัตราภาษีบุคคลธรรมดา อัตราใหม่ ประจำปี 2556 จาก 5 ชั่นเป็น 7 ชั่น   317 topprotpd@yahoo.com 25 ธ.ค 2556
แผนฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี 2557/2014 (In-House Training & Public Training)   422 topprotpd@yahoo.com 02 ธ.ค 2556
UPDATE !! ส่งท้ายปีเก่า เพิ่มหลักสูตรอบรม "สำหรับผู้ที่ต้องการชั่วโมงบัญชี"   354 topprotpd@yahoo.com 29 พ.ย 2556
แนะนำหลักสูตร!! เพื่อเตรียมตัวให้เข้าสู่ยุค AEC ประจำปี 2557 (2014)   364 topprotpd@yahoo.com 26 พ.ย 2556
แนะนำหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ประจำปี 2557 (2014)   368 topprotpd@yahoo.com 18 ต.ค 2556