หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
ด่วน!!! สำหรับผู้ที่สนใจเป็น จป.หัวหน้างานและ จป.บริหาร   231 topprotpd@yahoo.com 03 มี.ค 2558
เรียนรู้วิธีและหลักการขับรถ forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย   226 topprotpd@yahoo.com 02 มี.ค 2558
KYT หลักสูตรยอดฮิต!! ที่จะทำให้การทำงานขององค์กรของคุณ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   212 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2558
ออฟฟิซซินโดรม อาการที่เกิดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆ    240 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2558
BIG CLEANING DAY คืออะไร ??   193 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2558
วิธีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างมีประสิทธิภาพ   235 topprotpd@yahoo.com 27 ก.พ 2558
อบรมเครนหัวข้อหลักสูตร 200 topprotpd@yahoo.com 25 ก.พ 2558
หลักสูตรอบรม In-House Training “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่ดีสู่ความเป็นเลิศ”   205 topprotpd@yahoo.com 25 ก.พ 2558
++แนะนำหลักสูตรอบรม-สัมมนา เดือนมีนาคม 2015/2558 ++   211 topprotpd@yahoo.com 23 ก.พ 2558
เทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างไร ?? ให้ถูกต้องและปลอดภัย   272 topprotpd@yahoo.com 23 ก.พ 2558
แนะนำ!! หลักสูตรด้านการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)   249 topprotpd@yahoo.com 21 ก.พ 2558
การอบรม In-house Training หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)   190 topprotpd@yahoo.com 21 ก.พ 2558
หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหัวหน้างานและความปลอดภันในการยกระดับคุณภาพสินค้า 178 topprotpd@yahoo.com 17 ก.พ 2558
เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) สำหรับ อบรม สัมมนา    273 topprotpd@yahoo.com 17 ก.พ 2558
ติวเข้ม!! กฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ต้องทราบ 2558/2015   234 topprotpd@yahoo.com 17 ก.พ 2558
"ใครจะรู้ว่าอยู่ที่ทำงานนั้น...สามารถออกกำลังกายได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ" 287 topprotpd@yahoo.com 13 ก.พ 2558
อบรม In-house Training หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   211 topprotpd@yahoo.com 13 ก.พ 2558
ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร จากนิตยสาร conburi108 .com 239 topprotpd@yahoo.com 09 ก.พ 2558
หน้าที่ของ จป.วิชาชีพขั้นสูง 240 topprotpd@yahoo.com 05 ก.พ 2558
หลักสูตร การฝึก อบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน บทบาทหัวหน้างาน หลักสูตรที่เกี่ยวกับหัวหน้างาน 2557/2558   186 topprotpd@yahoo.com 04 ก.พ 2558