หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเป็นวิทยากร โดย ศูนย์ฝึกอบรม 210 topprotpd@yahoo.com 06 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) หัวหน้างาน จ.ชลบุรี พร้อมมอบรับวุฒิบัตร (certificate)   231 topprotpd@yahoo.com 03 เม.ษ 2558
สงกรานต์ปี 2558/2015 นี้ ใช้ทางด่วนไปชลบุรี ฟรี!!!   280 topprotpd@yahoo.com 03 เม.ษ 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมบัญชี!! เพื่อเก็บชั่วโมงบัญชี (CPD), (CPA) ปี 2558/2015 จ.ชลบุรี ,ระยอง นิคมอมตะนคร ฯลฯ   295 topprotpd@yahoo.com 02 เม.ษ 2558
หลักสูตร อบรม การเตรียมความพร้อมบทบาท ทักษะ หน้าที่ การสอนงาน มอบหมาย ติดจาม วางแผน สั่งการ ประเมินผลงาน สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ : หมวดหัวหน้างาน 203 topprotpd@yahoo.com 01 เม.ษ 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนเมษายน (public Training) 2558/2015    289 topprotpd@yahoo.com 01 เม.ษ 2558
บริการรับฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น(เครน) เขตจ.ชลบุรี ระยอง นิคมตะนคร ปิ่นทอง สยามอีสเทิร์นซีบอร์ด บางปู บางพลี สมุทรปราการ ฯลฯ 209 topprotpd@yahoo.com 31 มี.ค 2558
หลักสูตรอบรมเครนปั้นจั่น 2558/2015 OverheadCrane, MoblieCrane พร้อมรับใบ certificate   250 topprotpd@yahoo.com 31 มี.ค 2558
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน หัวข้อหลักสูตร : ภาวะผู้นําในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จ.ชลบุรี   224 topprotpd@yahoo.com 28 มี.ค 2558
หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จ.ชลบุรี   234 topprotpd@yahoo.com 27 มี.ค 2558
อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน การขับรถฟอร์คลิฟท์ (Folklift) จ.ระยอง   224 topprotpd@yahoo.com 27 มี.ค 2558
สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บชั่วโมงบัญชี (ชลบุรี) หลักสูตรอบรมทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 2015/2558   235 topprotpd@yahoo.com 26 มี.ค 2558
สำนักงานบัญชี ชลบุรี ที่เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ปี 2557/2558   209 topprotpd@yahoo.com 25 มี.ค 2558
เคล็ดลับ!! การปรับตัวให้เข้ากับงานที่คุณไม่ชอบ 228 topprotpd@yahoo.com 24 มี.ค 2558
หลักสูตรที่น่าสนใจ!! เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง    390 topprotpd@yahoo.com 24 มี.ค 2558
วิธีเพิ่มทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า    231 topprotpd@yahoo.com 24 มี.ค 2558
หัวหน้ายุคใหม่ไม่ควรพลาด!! กับหลักสูตรอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   253 topprotpd@yahoo.com 23 มี.ค 2558
KYT คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กรของคุณ   256 topprotpd@yahoo.com 23 มี.ค 2558
หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรทราบ!!!    222 topprotpd@yahoo.com 21 มี.ค 2558
12 วิธี สู่การเป็นสุดยอดผู้ร่วมงาน เพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุข   234 topprotpd@yahoo.com 19 มี.ค 2558