หัวข้อข่าว ผู้เข้าชม ผู้เขียน วันที่
อัพเดท!! หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้างาน ในรูปแบบ InHouse Training   251 topprotpd@yahoo.com 06 พ.ค 2558
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับหัวหน้างาน บริหาร คปอ. จ.ชลบุรี   225 topprotpd@yahoo.com 04 พ.ค 2558
หลักสูตรอบรมด้านการบริหารงานบุคคล (HR) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จ.ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ   229 topprotpd@yahoo.com 29 เม.ษ 2558
ความสําคัญ 5 S. และ KAIZEN ตอการบริหาร และพัฒนาองคกร (อบรมที่ชลบุรี)   245 topprotpd@yahoo.com 29 เม.ษ 2558
หลักสูตรที่จะทำให้คุณเป็นวิทยากรมืออาชีพด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว!!   249 topprotpd@yahoo.com 28 เม.ษ 2558
ด่วน!! หลักสูตรอบรมบัญชี 58 สามารถเก็บชั่วโมงสะสมได้ถึง 6.30 ชั่วโมง อบรมที่ชลบุรี, ระยอง   272 topprotpd@yahoo.com 28 เม.ษ 2558
หลักสูตร อบรมเครน ปั้นจั่น แผนปี 2558 ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด (ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุทธยา) 228 topprotpd@yahoo.com 27 เม.ษ 2558
เอกสารหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน บริหาร คปอ. 271 topprotpd@yahoo.com 26 เม.ษ 2558
อบรมหลักสูตร: คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จ.ชลบุรี   209 topprotpd@yahoo.com 24 เม.ษ 2558
อบรมฟรี!! กับหลักสูตรแนวโน้มในการจัดการและบริหารทรัพยากรมุนษย์ปี 2016 (หลังจาก AEC) จ.ชลบุรี 275 topprotpd@yahoo.com 22 เม.ษ 2558
แนะนำหลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม (public Training) 2558 / 2015    233 topprotpd@yahoo.com 18 เม.ษ 2558
ด่วน!! สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมเพื่อสะสมชั่วโมงบัญชี จ.ชลบุรี 229 topprotpd@yahoo.com 18 เม.ษ 2558
งานอบรม จป หัวหน้างาน ระยอง ปลวกแดง 239 topprotpd@yahoo.com 10 เม.ษ 2558
แนะนำเส้นทางเลี่ยงเทศกาลสงกรานต์ 2558    231 topprotpd@yahoo.com 10 เม.ษ 2558
หลักสูตรอบรม : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จ.ชลบุรี 226 topprotpd@yahoo.com 09 เม.ษ 2558
เดินทางปลอดภัย อุ่นใจเมื่อมีเบอร์โทรฉุกเฉิน รับสงกรานต์ 25558/2015   254 topprotpd@yahoo.com 08 เม.ษ 2558
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 207 topprotpd@yahoo.com 08 เม.ษ 2558
อบรม จป งานจป งาน จป วิชาชีพ + สมัคร จป วิชาชีพ 251 topprotpd@yahoo.com 06 เม.ษ 2558
อบรมฟรี !!!!! โครงการอบรมฟรี จาก ท๊อป โปรฯ 232 topprotpd@yahoo.com 06 เม.ษ 2558
พัฒนาบุคลิกภาพสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 387 topprotpd@yahoo.com 06 เม.ษ 2558